Co biznes może zrobić w obliczu #COVID19

14 marca 2020 | Aktualności

Wybuch COVID-19, powszechnie znanego jako koronawirus, jest nie tylko globalnym kryzysem zdrowotnym, ale także wpływa na handel i światową gospodarkę. Jego wpływ rośnie i będzie odczuwalny zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Wybuch dotknął wszystkie sektory społeczeństwa – w tym międzynarodową społeczność biznesową.

APEL UN Global Compact

Jako największa, światowa inicjatywa korporacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju, UN Global Compact wzywa liderów biznesu na całym świecie do zjednoczenia się w celu wspierania społeczności i firm dotkniętych epidemią.

UN Global Compact wyraża zaniepokojenie sytuacją w Chinach i innych dotkniętych krajach. W tym trudnym czasie solidaryzujemy się z naszymi członkami i partnerami oraz liczymy na szybkie zakończenie kryzysu.

Skoordynowany plan międzynarodowy z udziałem sektora prywatnego będzie miał kluczowe znaczenie dla wsparcia krajów dotkniętych kryzysem i ograniczenia dalszych zakłóceń.

W duchu odpowiedzialności, solidarności i współpracy międzynarodowej UN Global Compact zachęca przedsiębiorstwa na całym świecie do natychmiastowego działania w celu wsparcia dotkniętych społeczności i przedsiębiorstw w ich potrzebie.

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Sugerowane działania obejmują między innymi:

Wsparcie finansowe: Wesprzyj „Strategic Preparedness and Response Plan” (SPRP), który określa działania i zasoby potrzebne międzynarodowym organizacjom zdrowotnym na całym świecie, w tym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w celu wdrożenia priorytetowych środków zdrowia publicznego w celu wsparcia krajów w przygotowaniu i reagowaniu. Firmy, które chcą wesprzeć bezpośrednio Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża w Chinach, mogą odwiedzić stronę www.redcross.org.cn.

Podnoszenie świadomości: dziel się informacjami WHO na temat środków ostrożności i innych środków zapobiegawczych.

Bądź elastyczny: w przypadku pracowników powracających z Chin i innych dotkniętych krajów, zachowaj elastyczność w zakresie korzystania z pracy zdalnej dla pracowników, którzy chcieliby ograniczyć kontakt z innymi osobami i pracować z domu. Wspieraj firmy i dostawców dotkniętych epidemią, przyjmując elastyczne i zrozumiałe podejście do kontaktów biznesowych. Elastycznie dostosowuj terminy dostaw i szybko opłacaj faktury.

Bądź współczujący: docieraj do przyjaciół i współpracowników i oferuj wsparcie. Zapytaj, czego najbardziej potrzebują i zaoferuj pomoc.

Zapewnij pomoc i wsparcie: odkryj, jak Twoja firma może pomóc (w tym poprzez wykorzystanie globalnego łańcucha dostaw) w zwiększeniu podaży niezbędnych produktów w odpowiedzi na potrzeby w Chinach. Firmy mogą również oferować aktywa, zasoby i wsparcie finansowe w celu zapewnienia środków medycznych i zwiększonego wsparcia na pomoc humanitarną.

Śledź na bieżąco WHO.