C4C Business Forum

19 listopada 2013 | Aktualności

19 listopada rozpoczęło się dwudniowe forum biznesowe – Caring for Climate Business Forum, organizowane przez UN Global Compact, UNFCCC oraz UNEP w ramach szczytu klimatycznego COP19 Po raz pierwszy w historii Konferencji Stron w Sprawie Zmian Klimatu sektor prywatny oficjalnie zasiadł z sektorem publicznym do współtworzenia rozwiązań problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.

„COP19 to punkt zwrotny zarówno dla przyspieszenia, jak i szerokiego zaprezentowania działań klimatycznych”- mówiła Christiana Figueres, Sekretarz UNFCCC. „Głos biznesu musi zostać wysłuchany, wzmocniony i zaproszony do tworzenia wymiernych rozwiązań klimatycznych, by można było prowadzić działania przeciw zmianom klimatu. Może to pomóc w stworzeniu większej przestrzeni politycznej dla ambicji w procesie klimatycznym ONZ, co z kolei może odpłacić nam przez umożliwienie intensywniejszych działań po stronie biznesu.”

Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Georg Kell podkreślił, że przedstawienie faktycznie zastosowanych rozwiązań klimatycznych pomoże w stworzeniu precedensów i poparcia społecznego, które są konieczne, aby pchnąć polityków do działania. „Sektor prywatny może udowodnić, że odgrywa wiodącą rolę w kształtowaniu globalnych planów dotyczących walki ze zmianami klimatu.

Pierwszego dnia Forum miał miejsce polski panel, zatytułowany „Climate Action and Partnership – Perspective from Poland”, w którym zaprezentowane zostały różnorodne podejścia do zapobiegania i redukcji zmian klimatu. Otworzyły go przemówienia Ministra Środowiska – Marcin Korolca, pełniącego obowiązki Prezydenta COP19/CMP9 oraz Wiceprezydenta Pracodawców RP, Pana Piotra Kamińskiego. W moderowanym przez dr. Bolesława Roka z Akademii Koźmińskiego panelu wzięli udział: Irena Pichola, PwC Poland; Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska; Michał Kiełsznia, Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; Janusz Górski, prezes DB Schenker Logistics Poland; Jan Chadam, prezes Gaz-System S.A. oraz Katarzyna Rudnicka, prezes firmy Vivenge.

Poza prezentacją aktualnie prowadzonych programów i działań NFOŚ i GDOŚ słuchacze mogli zapoznać się z konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi w firmach. Prezes Górski podkreślił, że pro-środowiskowe rozwiązania mogą dawać bardzo wymierne korzyści firmom, jak w przypadku Schenkera w Polsce, w którym usprawnienie truck loadingu i wdrażanie ekologicznego sposobu jazdy dało w 2013r. 4500 mniej ciężarówek na drogach, 340000 litrów mniej zużytego paliwa i w konsekwencji 1100 ton mniej wyemitowanego do atmosfery CO2. W kraju, w którym 80% towarów przewozi się samochodami ma to niebagatelne znaczenie. Gaz System mógł pochwalić się szerokim wykorzystaniem specjalnych technologii dla ochrony przyrody (np. Horizontal Directional Drilling) w miejscach odwiertów.

Nie tylko najwięksi gracze mogą i powinni działać na rzecz ochrony środowiska. Jak pokazała prezes firmy Vivenge, pomysłodawczyni i inicjatorka programu BrandBility, także firmy z branży takiej, jak reklamowa mają swoje miejsce w Caring for Climate. BrandBility to platforma dialogu biznesu i instytucji, w której tematem przewodnim jest minimalizacja efektów środowiskowych związanych z cyklem życia marki oraz odpowiedzialność firm za strumienie odpadów (złom stalowy i aluminiowy, folie, osprzęt elektryczny (świetlówki, LED), i inne) powstające w wyniku procesów rebrandingu, remodelingu, refreshingu oraz remontów, Celem projektu jest stworzenie podstaw systemu certyfikacji środowiskowej zarządzania i gospodarki odpadami.

W swoich konkluzjach uczestnicy zgodzili się, że konieczne są działania dla zwiększenia świadomości decydentów – przedstawienie rachunku ekonomicznego działań pro-środowiskowych, ujęcie pojedynczych działań w systemy rozwiązań oraz efektywne liderowanie w samym środowisku biznesowym.