CEOs Roundtable, 11.06.2019 r. | relacja z wydarzenia

12 czerwca 2019 | Aktualności

Wartość przetargów Organizacji Narodów Zjednoczonych wynosi 70,5 miliarda dolarów, a uczestniczy w nich ponad 13 tys. firm z 70 krajów świata. W tym również Polska, która stopniowo zyskuje coraz większy wpływ na arenie międzynarodowej.

Wczoraj odbyło się wydarzenie wzorem CEO Roundtable z udziałem Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, współorganizowane przez Global Compact Network Poland i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

CEO Roundtable było przeprowadzone w związku z przystąpieniem Polski do Rady Rządowej United Nations Global Compact, które odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. w Nowym Jorku. 

Relacja zdjęciowa na naszej stronie Flickr !

Zapraszamy do relacji z wydarzenia:

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński: 

Rozmowy z UNGC stały się bodźcem do współpracy międzynarodowej. Doceniamy aktywność polskiego biura Global Compact. Prowadząc politykę zrównoważonego rozwoju zależy nam na bliskiej współpracy sektora prywatnego z publicznym. Wyrażamy chęć współpracy z innymi agendami ONZ, takimi jak UN Habitat.  

Angus Rennie, Senior Manager UN Global Compact HQ:

Chciałbym pogratulować Polsce przystąpienia do Rady Rządowej UN Global Compact. Ten krok będzie miał ogromny wpływ na polski biznes. 

Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski: 

Jak ING radzi sobie ze zrównoważonym rozwojem? Prowadzimy dialog z interesariuszami na temat tego, co jest najlepsze dla ludzi. Takim działaniem budujemy percepcję ING jako pracodawcy. W 2017 roku podpisaliśmy Deklarację Środowiskową, co udowadnia, że wspieramy działania, które pozytywnie wpływają na jakość powietrza. Kolejną ważną kwestią dla ING Banku jest rządowy program “Czyste Powietrze”.

Marcin Przydacz, Wiceminister Spraw Zagranicznych:

Przywództwo wymaga odpowiedzialności. Od wielu lat staramy się promować pozyskiwanie nowych rynków. Jako administracja rządowa chcemy zwiększać udział polskich firm w przetargach.

Mateusz Bonca, Prezes Zarządu, Grupa LOTOS:

Produkty paliwowe są fundamentem eksportowym na duże odległości. Otwieramy się na rynek przetargów międzynarodowych. 

Patryk Demski, Wiceprezes Zarządu, Grupa LOTOS:

UNGC i inne agendy niosą ze sobą nową falę wiedzy, np. United Nations University. Chcemy polskiej odpowiedzi na rewolucję wodorową.

Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny:

Spółka odpowiada za sprzedaż gazu milionom ludzi. Do naszych projektów należą: wymiana kotłów grzewczych, współpraca z instytucjami finansowymi oraz UNGC, a także wykorzystywanie doświadczenia i wiedzy.

Carolina Garcia Gómez, Prezes Zarządu, IKEA Polska:

Najważniejszym pytaniem jest jak poprzez swoje działanie możemy inspirować ludzi. W Polsce angażujemy się w ofertę domów słonecznych, aby w ten sposób wesprzeć odnawialne źródła energii. 

Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca, BASF Polska:

Jesteśmy członkiem założycielem Global Compact Network Poland. Współpracujemy też m.in. z UNICEF i UNHCR. Dla nas nie liczy się tylko maksymalizacja zysków, ale i wpływ na środowisko. Chcemy przyczyniać się do poprawy jakości powietrza. 

Dominika Bettman, Prezes Zarządu, Siemens Polska:

Najbliższy mojej firmie jest siódmy z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, tj. dzielenie się wiedzą. Siemens współpracuje z UNGC także w kwestii standardów dotyczących m.in. ochrony środowiska.  

Marek Kopyto, Country Manager, Unilever Polska:

Chcemy lepszej edukacji w myśl hasła – better plastic, less plastic, no plastic. Częstym ograniczeniem jest jednak niedostarczanie plastiku, który można poddać recyklingowi. 

Wojciech Kostro, Dyrektor Rynku Ochrony Zdrowi, 3M Polska:

Szukaliśmy partnera, który rozumie globalne trendy i jest w stanie podzielić się doświadczeniem z lokalnymi firmami”. 

Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP Energetyka:

Bez uwzględniania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ nie da się dłużej budować biznesu. Współpracujemy z UNGC od 2016 roku. Doprowadziliśmy do zmniejszenia wypadków w firmie o 50%.