CHILDREN IN HUMANITARIAN CRISES: WHAT BUSINESS CAN DO

22 czerwca 2017 | Aktualności

Obecnie świat się zmaga z największym kryzysem humanitarnym od czasów II Wojny Światowej. Wielkość objętych konfliktem zbrojnych terenów jest coraz większa i odejmuje prawie 250 milinów dzieci, a ponad pół miliarda żyje na terenach, na których istnieje wysokie ryzyko pojawienia się konfliktu. Milionom zagraża osierocenie, głód, choroby, przestępczość seksualna czy też przymusowe wcielenie do armii. W 2016 r. dzieci stanowiły ponad połowę wszystkich uchodźców.

mapa dzieici

Bez zaangażowania się sektora prywatnego niemożliwa jest pomoc dzieciom. Kryzysy humanitarne uniemożliwiają normalny i zdrowy rozwój. Brak dostępu do pomocy medycznej, jedzenia czy szkolnictwa, odbija trwałe piętno na psychice dziecka. Pomoc im stanowi inwestycję na przyszłość, której najważniejszym aktorem będą obecne dzieci gdyż to one za kilka lat przejmą nasze role. Firmy bardzo często stanowią pierwszą i najszybszą linię pomocy. Przedsiębiorstwa działające w miejscach dotkniętych konfliktami lub innymi kryzysami są niezastąpionym partnerem dla organizacji humanitarnych. Pierwszą formą pomocy jaką może zaoferować lokalna firma jest pomoc w zatrudnianiu dzieci, które spełniają minimalną granicę wieku to umożliwiającą. Nie jest to oczywiście idealne rozwiązanie ale należy pamiętać, iż zarobione tak pieniądze mogą okazać się niezastąpione dla rodziny i przeznaczone na jedzenie czy też środki medyczne. Inną forma pomocy jaką mogą zaproponować firmy, jest stworzenie takiej przestrzeni pracy aby nie oddzielać dzieci od rodziców. Firmy, które znajdują się poza terenami objętymi konfliktami, mogą wspomagać organizacje humanitarne finansowo albo przekazując środki pomocowe jak np.: ubrania, zabawki, odżywki dla niemowląt itp.

UN Global Compact wraz z Unicef stworzyły raport Children in humanitarian crises: What business can do. W pierwszej części publikacji znajdziemy opis sytuacji dzieci znajdujących się na terytoriach objętych konfliktami i kryzysami humanitarnymi. W drugiej część raportu znajdziemy opisane przykłady rozwiązań jakie może podjąć biznes w celu pomocy dzieciom. Przedsiębiorstwa mogą również wspierać wolontariat i  różnorodne inicjatywy społeczne skierowane na pomoc dzieciom. Jeszcze inną formą pomocy jest wspieranie merytoryczne państw w takich dziedzinach jak rolnictwo, infrastruktura czy energetyka.

Możliwość zapoznania się z całym raportem na unicef