Climate Action Summit 2019 odbędzie się 23 września w Nowym Jorku. Szczytowi towarzyszy seria wydarzeń i inicjatyw, które za zadanie mają działać na rzecz jak najszybszego i najskuteczniejszego wdrożenia założeń porozumienia paryskiego z 2015.

Od 23 do 29 września br. w Nowym Jorku odbywać się będzie Climate Week. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele biznesu, rządów, uczelni, organizacji pozarządowych, a także osoby prywatne. Program obejmuje panele dyskusyjne, koncerty, seminaria, wystawy i wiele więcej.

23 września odbędzie się także Private Sector Forum. Jest to spotkanie wysokiego szczebla, na którym ponad 350 głów państw, prezesów korporacji, przedstawicieli agencji ONZ oraz młodych przedsiębiorców będzie miało okazję dyskutować nad kierunkiem oraz sposobem wdrażania przeciwdziałań zmianom klimatycznym i ich skutkom. Wstęp na organizowane przez UN Global Compact wydarzenie jest tylko za zaproszeniem.

NAZCA, czyli Non-state Actor Zone for Climate Action jest platformą, do której całorocznie przedstawiciele różnych instytucji – tak firm, jak i miast czy regionów, oraz organizacji pozarządowych – mogą zgłaszać swoje plany i zobowiązania dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi. Dzięki tej inicjatywie różnego rodzaju aktorzy mają pojęcie o działaniach podejmowanych przez innych, co zarazem zapewnia lepszą przejrzystość. Podczas COP24 odbywającego się w Katowicach do NAZCA dołączyły kolejne 23 polskie miasta (link). Razem w inicjatywie uczestniczy już 100 miejscowości z Polski.

Kampania „Business Ambition for 1,5⁰ C – Our Only Future” ma za zadanie zmobilizować sektor prywatny do podjęcia działań zmierzających do wdrożenia zmian, które umożliwią zatrzymanie ocieplenia klimatu na poziomie określonym w porozumieniu z 2015 roku.

Business Pledge for Just Transition and Decent Green Jobs” jest podobną inicjatywą, tym razem na rzecz zapewnienia sprawiedliwej transformacji gospodarczej oraz tworzenia „zielonych zawodów” – takich, dzięki którym społeczności będą mogły funkcjonować w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Deklaracja prezentuje zobowiązanie firmy do zapewniania godnych miejsc pracy w każdym kraju, w którym ona działa. Ponadto, zachęca je do wprowadzania tego zobowiązania w swoich politykach wewnętrznych, aby motywować innych do podobnych działań i podnoszenia standardów pracy.

Innym programem powiązanym ze zbliżającym się szczytem jest Carbon Removal Commitment for Companies. To zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych tak, aby utrzymać wzrost globalnych temperatur na średnim poziomie 1,5⁰C. Do włączenia się zachęcane są firmy każdej wielkości. Dzięki udziałowi zyskują one możliwość współpracy z ekspertami z zakresu zarządzania emisjami, a także uzyskanie wsparcia na tym polu.

 

Więcej o dotychczasowych osiągnięciach można przeczytać pod następującymi linkami:

Investors with $34 trillion demand urgent climate change action

More Than 20 Global Business and Civil Society Leaders Urge European Union to Step Up Its Ambition on Climate

Science Based Targets initiative announces major updates following IPCC Special Report on 1.5°C

VIDEO: Ambition Loop Report – Ambition loops support bolder climate action from business and governments