Climate Law and Governance Day podczas COP24

11 grudnia 2018 | Aktualności

7 grudnia odbyło się wydarzenie towarzyszące Szczytowi Klimatycznemu ONZ COP24 – “Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018” (Climate Law and Governance Day).

Kamil Wyszkowski, Representative/President of the Board Global Compact Network Poland wział udział w panelu dyskusyjnym pt. “Ryzyko, obowiązki informacyjne i staranność – dźwignie korporacyjnego zaangażowania w działania na rzecz klimatu” (Risk, Disclosure & Diligence – Levers for Corporate Climate Engagement). Gospodarzami panelu byli: Global Compact Network Morocco, Ośrodek Hughes Hall na rzecz Zaangażowania w Walkę ze Zmianą Klimatu przy Uniwersytecie w Cambridge i Światowe Forum Ekonomiczne (WEF).

Podczas panelu prelegenci, między innymi, odpowiadali na następujące pytania: Czym jest korporacyjne ryzyko klimatyczne? Dlaczego zaangażowanie sektora prywatnego i zarządów spółek jest istotne dla implementacji postanowień Porozumienia paryskiego?  Na ile skutecznie bieżące mechanizmy prawne w zakresie obowiązków dyrektorów, zachowania należytej staranności i obowiązków informacyjnych przyczyniają się do zwiększenia zaangażowania przedsiębiorstw? Jak zapewnić otoczenie sprzyjające działaniom w walce ze zmianą klimatu?