„Compliance to nie moda” – wywiad z ekspertem Global Compact Network Poland dr Robertem Lizakiem

3 czerwca 2019 | Aktualności

Wdrożenie sprawnego i efektywnego compliance nie jest łatwym wyzwaniem, ale nie jest niemożliwe” – mówi nasz ekspert – dr Robert Lizak w jednym z najnowszych artykułów pt. „Compliance to nie moda”.

Wywiad z dr Robertem Lizakiem, ekspertem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Global Compact Network Poland, współtwórcą nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, można przeczytać w dwumiesięczniku „Radca Prawny” zarówno jak i na stronie internetowej.

Przytoczone przykłady z Polski i zagranicy pokazują, że dbałość o compliance zależy nie tylko od całego przedsięwzięcia lecz również od poszczególnej jednostki. Nie sposób zapomnieć, że

Każde państwo ma swoją specyfikę, podobnie jest z korporacjami ponadnarodowymi czy jakąkolwiek grupą osób działającą razem dla osiągnięcia wspólnego celu. Specyfikę tę kształtuje wiele czynników, np. kulturowych, historycznych, geograficznych, ekonomicznych bądź mentalnych.

dr Robert Lizak

W tekście eksperckim dr Robert Lizak m.in. odpowiada na takie pytania jak:

  • Czym de facto jest compliance?
  • Czy polski rynek ma swoją specyfikę w kontekście stosowania compliance?
  • Czy i jaką rolę we wdrażaniu compliance mogą odegrać firmowe działy prawne lub też indywidualni prawnicy?
  • Jakie mogą być konsekwencje braku stosowania compliance w przedsiębiorstwie?
  • W jaki sposób można zweryfikować skuteczność compliance?

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem eksperckim.