COP 21: Dzień 10, 9 grudnia 2015

9 grudnia 2015 | Aktualności

Podczas konferencji w Paryżu cała uwaga globalnych liderów skupiła się na utrzymaniu wzrostu temperatury poniżej 2°C. Sektor prywatny ma za zadanie wypracować rozwiązania, które staną się bardziej wydajne i łatwe do wdrożenia.

Cele naukowe są kluczowe do wypracowania systemu działań firm oraz ich zrównoważonej strategii. Science-Based Targets Initiative, wspólna inicjatywa CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) i WWF ma na celu pomóc firmom to osiągnąć. Jest to wyjątkowe podejście do dekarbonizacji gospodarki – zamiast wyznaczać sobie arbitralny cel, który firma mogłaby z łatwością spełnić, przedsiębiorstwo stawia sobie cel zrównoważonego rozwoju, który odzwierciedla ich wkład w światową emisję.

resource_preview_3701Na zakończenie konferencji Caring for Climate Business Forum, ponad 114 państw podpisało Science-Based Targets Initiative. Ogromne zaufanie jakim sektor prywatny obdarzył przedstawioną inicjatywę, świadczy o większej świadomości i wrażliwości sektora prywatnego na problemy środowiskowe. Wiele firm zauważa, iż inicjatywa jest szansą na rozwój innowacji biznesowych, zapewnienie przewagi konkurencyjnej oraz iż stanowi ona doskonałe narzędzie do walki ze zmianami klimatycznymi, bez dodatkowych kosztów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. W dniu 8.12 rozpoczęła się aktualizacja statusu.

 

Cele te, przyczynią się również do generowania zysku. Według publikacji Solution Report przygotowanej przez CDP’s może to powodować wzrost nawet o 3%. Poprzez wyznaczanie celów naukowych, sektor prywatny w samym USA może generować oszczędności nawet do $780 do 2020 roku.

Stawianie sobie agresywnych i ambitnych celów  oznacza nakierowanie biznesu na przyszły sukces, na przyszłość, która jest zrównoważona i odporna na zmiany klimatyczne.

science-based-sharecard-01