COP 21: Dzień 11, 10 grudnia 2015

10 grudnia 2015 | Aktualności

Na całym świecie, firmy szukają środków, które pozwolą przewidzieć i dostosować się  do zmian klimatu.  Jeśli zostanie to zrobione poprawnie, proces ten może przynieść wielorakie korzyści dla firm, takich jak unikanie kosztów i lepsze kierowanie  płatnościami, ochrona pracowników, rozszerzanie rynków poprzez wprowadzanie nowych produktów i usług, oraz tworzenie dostępu do nowych źródeł finansowania. Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że ich możliwości wzrostu i  rozwijania się nie mogą być rozłączone od dobrobytu społeczeństwa i już nie widzą w nim już abstrakcyjnego pojęcia. Firmy patrzą na budowę zdolności adaptacji społeczeństwa jak na imperatyw dla strategicznych działań biznesowych, które muszą wyjść poza sferę filantropii korporacyjnej.

c4c-10-info-01

Jednakże, zdajemy sobie sprawę, że same firmy nie są odpowiedzialne za przyjęcie agendy. podczas kilku ostatnich dni na COP21, słyszeliśmy zobowiązania i zapowiedzi ogłaszane przez rządy nakierowane na adaptację celów. Jak tylko te inicjatywy  i cele zostaną ustalone, sektor prywatny będzie musiał odegrać ważną rolę w osiąganiu ich. Biznesy, które działają lokalnie, w swoich regionach są odpowiedzialne za rynki, na których działają –  jest to odpowiedzialność , którą prywatny sektor coraz bardziej akceptuje- i nie jest to korzystne tylko dla lokalnych społeczności, ale również dla samego biznesu.