COP 21: Dzień 12, 11 grudnia 2015

11 grudnia 2015 | Aktualności

W tym roku, COP 21 podkreślił rolę biznesu w walce ze zmianami klimatycznymi bardziej niż kiedykolwiek. Być może, jeszcze większym postępem jest to, że biznes siada przy stole z gotowymi rozwiązaniami i pomysłami na temat poświęcania się wyzwaniom.

Zaangażowanie na poziomie polityki firmy jest przełomowym sposobem, aby firmy miały większy wpływ na agendę klimatyczną. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Zarząd Global Compact , 55% osób przepytanych przez Zarząd GC, widzi zobowiązanie zbiorowej odpowiedzialności jako jeden z ważniejszych klimatycznych zachowań, które firmy muszą przyjąć. Aby rozwijać w znacznym stopniu politykę klimatyczną, firmy muszą dzielić się doświadczeniami i swoimi punktami widzenia z rządami. Muszą znaleźć efektywne i odpowiedzialne sposoby współpracy z interesariuszami, zarówno w biznesie, jak i społeczeństwie obywatelskim, tak aby polityka odzwierciedlała i zachęcała do wspólnych biznesowych celów rozwoju.

Caring for Climate Buissness Forum, które miało miejsce w dniach 7-8 grudnia, zaprezentowało praktyki odpowiedzialnych zaangażowanych polityk sektora prywatnego, które pokazują jak biznes może dostarczać wiarygodnych, transparentnych i konsekwentnych wpływów na efektywne akcje klimatyczne. Jak dotąd, ponad 100 firm z 200 krajów zapowiedziało znaczące zaangażowanie aby wprowadzić w życie odpowiedzialną politykę zaangażowania w ich firmie.

policy-sharecard-02

Wychodząca wiadomość z Paryża, jest jasna: potrzebujemy więcej tego typu komunikacji. Prywatny sektor ma potencjał, aby zapełnić lukę pomiędzy tym co jest zapowiedziane przez rządy, a tym co będzie zależeć od polityki zaangażowania.