COP 21: Dzień 13, 12 grudnia 2015

12 grudnia 2015 | Aktualności

UN Global Compact ma zaszczyt poinformować o historycznym porozumieniu przyjętym przez 195 krajów podczas konferencji COP21 w Paryżu

Gratuluje Sekretarzowi Generalnemu Ban Ki-moon, Sekretarz Wykonawczej Christinie Figueres, Francuskiemu Ministrowi do Spraw Zagranicznych, Laurent Fabius oraz wszystkim najwyższym przedstawicielom administracji rządowych ze 195 krajów świata za ten historyczny krok.

Główne cele opisane w porozumieniu to: utrzymanie średniej globalnej zmiany temperatury poniżej 2°C powyżej poziomu w czasach epoki przemysłowej oraz utrzymywanie wzrostu temperatury poniżej
1,5 °C”. Tak ambitny plan wyraźnie pokazuje ogromne zaangażowanie sektora publicznego w poprawę  sytuacji klimatycznej na świecie.

Wierzymy, że porozumienie Paryskie pokazuje dobry przykład, który prowadzi do przejrzystości, odblokowania kapitału oraz rozwoju innowacji i odpowiedzialnego biznesu. Obecnie nie pytamy już czy powinniśmy prowadzić politykę niskoemisyjną, a zastanawiamy się w jaki sposób wprowadzić ją w realne działania.

W obrębie UN Global Compact zbudowaliśmy największą koalicje biznesu podejmującego działania na rzecz poprawy sytuacji klimatycznej. Od 2007 roku, nasza inicjatywa Caring for Climate współtworzona razem z UNEP oraz UNFCCC skupiła ponad 450 firm, aby wspólnie rozwijać ideę odpowiedzialnego biznesu. Od 2013 roku sygnatariuszom inicjatywy Caring for Climate udało się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 12% . Ich nowym celem, ogłoszonym w tym tygodniu podczas konferencji COP21 w Paryżu jest wygenerowanie rocznych oszczędności emisji dwutlenku węgla do 93,6 milionów ton.

Potrzebujemy 100% zaangażowania ze strony sektora prywatnego. Musimy zwiększyć tempo rozwoju odpowiedzialnego biznesu, gdyż szanse są coraz większe. Pracując ściśle z naszymi lokalnymi sieciami w ponad 80 krajach, będziemy dalej zachęcać firmy do przekształcania swoich modeli biznesowych, realokacji kapitału do inwestowania w technologie, które pomogłyby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Musimy kontynuować wypracowaną wspólnie solidarność i jedność, która łączy nas jako globalną wspólnotę w celu przejścia od negocjacji do realizacji. Razem możemy stworzyć świat, w którym chcielibyśmy żyć.

My, jako UN Global Compact jesteśmy gotowi pomóc firmom sprostać temu wyzwaniu.

Lise Kingo, Executive Director, UN Global Compact 12 Grudnia 2015