COP 21: Dzień 2, 1 grudnia 2015

1 grudnia 2015 | Aktualności

Dlaczego Twoja firma powinna ustalić cenę na węgiel

Wczoraj, podczas specjalnego wydarzenia na podczas COP21, szefowie państw zwrócili uwagę na ceny węgla jako niezwykle ważny, niezbędny i skuteczny środek, który przyczynia się do rozwiązania wyzwań związanych ze Zmianami Klimatycznymi.

Aby zmobilizować firmy do działania, UN Global Compact wraz z UNEP, sekretariatem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (UNFCCC) i partnerami W Trosce o Klimat zainicjowano ponad rok temu na Szczycie Klimatycznym Sekretarza Generalnego ONZ, program Business Leadership Criteria on Carbon Pricing (Kryteria Przywództwa Biznesu odnośnie Cen Węgla).

Kryteria ustawiają wysoką poprzeczkę dla firm, wzywając je do ustawienia wewnętrznych cen węgla, popierają upublicznienie rynków węgla i publikowania jawnych przekazów na temat postępów z działalności.

Już teraz ponad 1000 firm informuje, że ustala wewnętrznie ceny węgla albo zacznie wyceniać do 2017 roku. Chcemy, aby wszystkie z tych firm, a w przyszłości następne,  dostosowało się do Kryteriów Przywództwa Biznesu odnośnie Cen Węgla. Ponadto, firmy, które przyłączają się do Kryteriów przyczyniają się do realizacji celów wielostronnej Koalicji odnośnie Cen węgla (Carbon Pricing Leadership Coalition)  prowadzonej przez Bank Światowy. (Learn more about the Criteria and how your company can become a Carbon Pricing Champion.)

Aby pomóc firmom przystąpić do działania nad obowiązkiem wyceny węgla UN Global Compact oraz Instytut Zasobów Świata (WRI – World Resources Institute), wraz z partnerami koalicji W Trosce o Klimat opublikowało wydało Przewodnik Wykonawczy odnośnie Kierowania Wycena Węgla: W Trosce o Klimat. (Executive Guide to Carbon Pricing Leadership: A Caring for Climate Report.) Przewodnik, posiada wgląd w spostrzeżenia zebrane z ponad 100 firm z całego świata. Przeznaczono go dla osób fizycznych które obecnie kończą w staranną wycenę węgla w swoich firmach