COP 21: Dzień 3, 2 grudnia 2015

2 grudnia 2015 | Aktualności

Akcja Woda jest w samym centrum działań na rzecz klimatu.

Dzisiejszy dzień na COP21: rządy Francji i Peru współpracujące w Agendzie Planu Działania Lima-Paryż (LPAA) uznając ścisły związek pomiędzy wodą a zmianami  klimatycznymi, poświeciły ten dzień w całości segmentowi wodnemu.

Podczas dzisiejszej sesji sektora prywatnego wystartowała Koalicja Biznesu dla Wody i Zmian Klimatycznych (BAfW).

Koalicja Biznesu dla Wody i Zmian Klimatycznych (BAfW) zarządzana jest przez Prezesa Mandatu Wodnego UN Global Compact wspólnie z  CDP oraz  Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD).

BAfW składa się z firm, które podpisały deklarację wyrażając zgodę na:

  • Wezwanie dla Wody zostanie wzięte pod uwagę przy okazji konferencji COP21 w porządku obrad klimatycznych,
  • Zobowiązanie się do pomiaru wody i zminimalizowania zagrożeń i skutków zagrożeń poprzez współpracę z CDP, UN Global Compact, WBCSD i innymi inicjatywami współpracy.

Sesja podczas Dnia Odporności  jest punktem wyjścia krytycznym/niezmiernie ważnym dla kampanii Koalicji Biznesu dla Wody i Zmian Klimatycznych (BAfW) poprzez podzielenie  się ich przesłaniem/misją podczas COP21.

Dostarczają ważnych wyzwań w zakresie ochrony wody. Wyzwania te mają być włączone do światowej polityki klimatycznej i konstrukcji finansów firm, które zobowiążą się do podjęcia znaczących działań w tym temacie.

Państwa firma może wspierać Koalicję Biznesu dla Wody i Zmian Klimatycznych (BAfW) oraz ich deklarację, poprzez intensyfikacje własnych działań zmierzających do rozwiązania wyzwań związanych z wodą i klimatem. Prezes Wodnego Mandatu opracował narzędzie (Water Stewardship Toolbox) które może pomóc Państwa firmie określić praktyki będące najbardziej wartościowymi i odpowiednimi dla Twoich działań. Narzędzie to (Water Stewardship Toolbox) posiada zasoby wiedzy mogące pomóc firmom, które dopiero zaczynają pracę nad gospodarowaniem zasobami wodnymi, a także takie które są bardziej zaawansowane w działalności.

Dodatkowo Prezes Wodnego Mandatu oraz koalicja W Trosce o Klimat, wspólnie opracowali notatkę informacyjną (briefing note), obecnie konsultowaną – dla głębszego zrozumienia powiązań pomiędzy klimatem a wodą oraz dla przedsiębiorstw, aby były poinformowane co muszą wiedzieć i robić. Wszystkie firmy są zaproszone do przejrzenia notatek i potem podzielenia  się komentarzami z Bernhardem Freyem z UN Global Compact (freyb@un.org) oraz Stefanie Woodward z Pacific Institute (swoodward@pacinst.org).