COP 21: Dzień 4, 3 grudnia 2015

3 grudnia 2015 | Aktualności

Prezesi w Paryżu wzywają do porozumienia w sprawie zmian klimatycznych.

Według badań ankietowych przeprowadzonych przez United Nations Global Compact oraz Accenture na 750 przywódcach biznesu:

  • 91% wierzy, ze działania na rzecz zmian klimatycznych  jest priorytetem dla biznesu
  • 61% widzi umowę długoterminową z Paryża jako krytyczną do odblokowania inwestycji sektora prywatnego w zakresie rozwiązań klimatycznych. Spółki z USA z rocznymi przychodami powyżej  1 mld dolarów amerykańskich: 74%
  • 73% Wierzy, że ambitne cele narodowe będą istotnym czynnikiem wpływającym na strategię i inwestycje firm w rozwiązywaniu spraw związanych ze zmianami klimatycznymi.