COP 21: Dzień 5, 4 grudnia 2015

5 grudnia 2015 | Aktualności

Niepowstrzymany pęd

Podczas gdy światowi przywódcy i przedstawiciele rządów kontynuują negocjacje w celu wypracowania globalnego porozumienia klimatycznego na COP21 w Paryżu, inwestorzy instytucjonalni także wzmacniają swój wkład w wiele dziedzin.

Ponad 400 inwestorów zarządzający aktywami wartymi 24 biliony dolarów amerykańskich, podpisało Światowe Oświadczenie Inwestorów w sprawie Zmian Klimatycznych. Oświadczenie jest wezwaniem do działania, określającym etapy, które inwestorzy mogą podjąć i podejmą do walki ze zmianami klimatycznymi, obok sześciu konkretnych politycznych rozwiązań od rządów, które pozwolą na działania inwestorów, wliczając w to dalsze i coraz większe inwestycje o niskiej emisji dwutlenku węgla.

W ostatnim tygodniu odnotowano cztery kluczowe działania inwestycyjne będące kamieniami milowymi w sprawie Zmian Klimatu:

Ponad 115 inwestorów zobowiązało się do pomiaru i ujawniania emisji dwutlenku węgla za pośrednictwem Montréal Pledge.

Portfel Koalicji Dekarbonizacji wyceniany na 100 mld $ został powiększony o 130 mld $; 23 inwestorów pracuje obecnie w celu zmniejszenia swojej emisji, podczas gdy inwestycje niskoemisyjne warte $ 50 mld US są obecnie zarejestrowane w Rejestrze Inwestycji Niskoemisyjnej.

Platforma Inwestorów dla Działań Klimatycznych (The Investor Platform for Climate Actions) w dalszym ciągu będzie bazą inicjatyw, regularnie aktualizowaną podczas, i po zakończeniu COP21 aby naświetlać nowe wydarzenia i raporty.