COP 21: Dzień 7, 6 grudnia 2015

6 grudnia 2015 | Aktualności

cop-21-7Odpowiedzialny Biznes Podejmuje Działania

Co roku konferencja Troska o Klimat (Caring for Climate) podsumowuje osiągnięcia sygnatariuszy. Tegoroczny Raport z Postępów (Progress Report) – zostanie zaprezentowany podczas konferencji Biznesowego Forum Caring for Climate na COP 21 – zwraróci uwagę na emisję zanieczyszczeń, a także na postępy firm w spełnieniu pięciu zobowiązań do których zobowiązały się podczas przystępowania do inicjatywy.

 

W tym roku zaistniały pewne interesujące ustalenia:

  • Udział w inicjatywie Trosce o Klimat zwiększył się o 20% licząc od 2010 roku,
  • W 2014 roku grupa sygnatariuszy wypuściła do atmosfery 1,6 mln ton metrów sześciennych zamiennika dwutlenku węgla (MtCO2e)– co daje spadek emisji o 12% w stosunku do roku ubiegłego. Jest to równoważne z zamknięciem 56 elektrowni węglowych w ciągu jednego roku.