Debata organizowana przez Global Compact Poland “Łamanie praw człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych” na EFNI 2016

30 września 2016 | Aktualności

Global Compact Poland organizuje debatę “Łamanie praw człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych”, która odbędzie się 30 września w godzinach 14:15-16:00 w Sopocie w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei.

Konflikty zbrojne pochłaniają miliony ofiar po stronie ludności cywilnej. Przypadki poważnych naruszeń praw człowieka oraz prawa humanitarnego na terenach ogarniętych konfliktem nie są rzadkością. W niektórych przypadkach stanowią ludobójstwo, zbrodnie wojenną bądź zbrodnię przeciwko ludzkości. Niezmiernie istotne jest dokumentowanie takich przypadków oraz zbieranie świadectw ofiar i świadków nieludzkiego traktowania. Co może zrobić z nimi społeczność międzynarodowa, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka i pociągnąć do odpowiedzialności ich sprawców?

Z uwagi na koncepcję suwerenności narodów, możliwość reakcji społeczności międzynarodowej na łamanie praw człowieka oraz prawa humanitarnego jest szczególnie utrudniona w przypadku konfliktów zbrojnych, których częstotliwość w ostatnich latach wzrasta. Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku przyjęło koncepcję „Odpowiedzialność za ochronę” (Responsibility to Protect, R2P), której implementacja wzbudza burzliwe dyskusje, szczególnie w odniesieniu do przypadków konfliktów w Syrii, Libanie, Sudanie, Kenii czy na Ukrainie. Koncepcja R2P stanowi rewolucyjne spojrzenie na suwerenność państw, jednocześnie wzmacniając pozycję społeczności międzynarodowej we wspomaganiu realizowania podstawowego zadania suwerennego państwa jakim jest ochrona ludności żyjącej na jego terytorium. W praktyce jednak koncepcja budzi wiele wątpliwości.

Podczas debaty będzie okazja, aby przeanalizować bliżej sytuację na Ukrainie w kontekście możliwości reakcji społeczności międzynarodowej na sytuację panującą w kraju. Poruszona zostanie także kwestia konfliktu w Syrii, czy w Iraku.

Naszym gościem honorowym jest Nadya Savchenko, deputowana, do Raday Najwyższej Ukrainy,

 

Jest z nami także Marcin Święcicki, poseł na Sejm RP, Krzysztof Szerkus, pełnomocnik Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku, Rafał Kostrzyński, rzecznik UNHCR w Polsce, Michał Broniatowski, redaktor naczelny, „Forbes” Polska, Małgorzata Bonikowska, prezes, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Lyudmyla Kozlovska, prezes zarządu, Fundacja Otwarty Dialog.