“Dostępność plus” (15.05.2019, XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego)

15 maja 2019 | AktualnościTagged

Według najnowszych danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. Program rządowy “Dostępność Plus” został stworzony by podnieść jakość życia i zapewnić niezależność obywatelom – wszystkim bez wyjątku. 

W ramach XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywa się sesja poświęcona programowi „Dostępność plus”, która zgromadziła razem przedstawicieli ministerstw, sektora publicznego i prywatnego, by omówić najważniejsze zagadnienia związane z dostępnością. Jednym z prelegentów debaty jest także Kamil Wyszkowski, Representative/President of the Board Global Compact Network Poland.

 

UN Global Compact pracuje z sektorem prywatnym i to jest bardzo istotny element z punktu widzenia rynku pracy i dostępu do zatrudnienia osób o różnych dysfunkcjach, w szczególności chodzi o standardy pracy, prawa człowieka w miejscu pracy i inne gwarantowane elementy

Kamil Wyszkowski, Representative/President of the Board Global Compact Network Poland

 

Główną tematyką panelu dyskusyjnego jest przede wszystkim dostępność jako element polityki publicznej i strategia przeciwdziałania wykluczeniu. Musimy zapewnić dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Program “Dostępność Plus” wspiera takie obszary jak: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Podczas dyskusji prelegenci porozmawiają o wpływie zjawiska wyłączenia społecznego na życie społeczno-gospodarcze i rozwój kraju. Jednym z najważniejszym elementów wyeliminowania tego zjawiska jest partnerstwo i współpraca, gdyż każdy może przyczynić się do poprawy obecnej sytuacji.

Dzisiaj na temat dostępności dyskutują:

  • Adrian Furman, Prezes Zarządu, Grupa AF Sp. z o.o.
  • Ignacy Góra, Prezes Zarządu, Urząd Transportu Kolejowego
  • Agata Górnicka, Dyrektor ds. Relacji z Otoczeniem, PKN ORLEN S.A.
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  • Kamil Kowalski, Dyrektor działu Usług Eksperckich, Fundacja Integracja
  • Aleksander Waszkielewicz, Prezes Zarządu, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  • Kamil Wyszkowski, Representative/President of the Board, Global Compact Network Poland
  • Przemysław Żydok, Prezes Zarządu, Fundacja Aktywizacja

Europejski Kongres Gospodarczy jest największą imprezą gospodarczą w Europie Centralnej, która w tym roku zebrała razem 900 prelegentów, 11,5 tys. uczestników, w tym ponad 700 przedstawicieli mediów! Inicjatorem i organizatorem Kongresu od wielu lat jest Grupa PTWP S.A.

Global Compact Network Poland zostało Partnerem Instytucjonalnym XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.