Dyrektor Wyszkowski na posiedzeniu Zespołu ds. innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju poświęconemu jakości powietrza

2 lutego 2017 | Aktualności

Dnia 25 stycznia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju. Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Poland razem z ekspertem i współautorem raportu Andrzejem Gułą, zaproszony został do zaprezentowania wniosków i rekomendacji wynikających z wydanego w ubiegłym roku raportu “Zrównoważone Miasta- życie w zdrowej atmosferze”. 

W spotkaniu wzięli udział m.in:

  • Jadwiga Emilewicz, Podekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
  • Piotr Sałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
  • Kazimierz Smoliński,Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
  • Piotr Woźny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
  • przedstawiciel Ministerstwa Energii
  • Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska