Energianews.rp.pl pisze o European Economic Congress Green podczas COP24

3 stycznia 2019 | Aktualności

Energianews.rp.pl pisze o panelu dyskusyjnym “Smog – wspólny problem”, który odbył się w ramach European Ecomic Congress Green – wydarzenia towarzyszącego Szczytowi Klimatycznemu COP24, które było organizowane przez Global Compact Network Poland wspólnie z Grupą PTWP.

Biznes coraz więcej angażuje się w działania związane z poprawą obecnej sytuacji klimatycznej oraz w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 Firma BASF Polska została wyróżniona za zaangażowanie w realizację programu „Zrównoważone miasta” United Nations Global Compact Network Poland, którego jesteśmy wieloletnim partnerem. Tworzenie i promocja rozwiązań przyjaznych środowisku to nie tylko odpowiedzialność, ale i wielka szansa, szczególnie dla firm innowacyjnych.

Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska

Więcej w artykule