“Etyka w biznesie – czy się opłaca?” – panel dyskusyjny podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój

4 września 2018 | Aktualności

Jutro, 5-go września, w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój odbędzie się panel „Etyka w biznesie – czy się opłaca?”, organizowany przez Kancelarię Domański Zakrzewski Palinka (DZP) wspólnie z Global Compact Network Poland.

Prelegentami panelu będą przedstawicieli biznesu oraz eksperci:

  • Agnieszka Deeg-Tyburska, Dyrektor Prawny Grupy Polpharma
  • dr Robert Lizak, Ekspert, Centralne Biuro Antykorupcyjne
  • Alain Simonnet, Dyrektor Zarządzający 3M Poland & Ukraine
  • Robert Sobków, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Grupa Lotos
  • Kamil Wyszkowski, Representative / President of the Board Global Compact Network Poland
  • Marek Kopyto, Country Manager, Unilever Poland
  • Vladimir Avdiiskii, Deputy Chairman, Dean of the Faculty of Risk Analysis and Economic Security, Financial University under the Government of the Russian Federation

Moderować dyskusję będzie dr. Anna Partyka-Opiela, Partner, Szef Zespółu Compliance, Domański Zakrzewski Palinka.

Paneliści będą mogli nie tylko omówić wyzwania i zadania, które stoją przed firmami we współczesnym świecie, lecz także podzielić się dobrymi praktykami w etycznym prowadzeniu biznesu. Również zostaną poruszane kwestie antykorupcyjnych działań prewencyjnych, metody skutecznego wdrażania pracowników w przyjęte w firmie standardy etyczne, sposoby reagowania na przypadki nieprawidłowości oraz wiele innych tematów.

Zachęcamy do śledzenia pojawiających się aktualności dotyczących Forum Ekonomicznego i panelu w szczególności.