Forum Odpowiedzialnego Biznesu: L’Oréal o wyróżnieniu otrzymanym od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Global Compact Network Poland

3 stycznia 2019 | Aktualności

W trakcie COP24, podczas Szczytu Miejskiego, zorganizowanego przez Global Compact Network Poland wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, L’Oréal Polska otrzymała nagrodę za działania na rzecz wdrożenia Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.

Jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody, która potwierdza słuszność naszego głębokiego przekonania, że firmy powinny definiować swój sukces nie tylko w oparciu o efektywność finansową, ale również o wkład w przezwyciężaniu najważniejszych wyzwań środowiskowych i społecznych współczesnego świata, jak zmiany klimatu, niedobór zasobów, ubóstwo i nierówności społeczne.

Wioletta Rosołowska, Prezes L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie

L’Oreal na COP24

 

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem na temat panelu zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Global Compact Network Poland: „Społeczna odpowiedzialność biznesu – przedsiębiorczość na rzecz Zrównoważonego Ekorozwoju”, w którym uczestniczyła Pani Prezes Wioletta Rosołowska.

 

L’Oreal Polska o wpływie biznesu na środowisko