Gala SDG dla Polski i wręczenie nagród dla Architektów Zrównoważonego Rozwoju

18 października 2016 | Aktualności

 

gala-sdg-2016-7385-2Chcąc uczcić doniosły fakt przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ SDG, stanowiących nową globalną agendę rozwojową, Global Compact Poland spotkało się w gronie Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju i wraz z Partnerami oraz Przyjaciółmi przyznało statuetki Architektów Zrównoważonego Rozwoju.

Są one wyrazem wdzięczności i uznania dla wybitnych postaci działających na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski. Nie jest możliwe bowiem podejmowanie aktywnych działania bez osobistego zaangażowania liderów zmian, którzy wykorzystują swój talent i autorytet, by walczyć o prawa człowieka, pokój i bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska27250075473_d2fda3c35c_o

W Gali wzięli udział przedstawiciele świata biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej, a także Ambasadorzy Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, którzy skierowali podczas uroczystości swój osobisty dla nas przekaz:

 
Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój ma szanse mieć miejsce jeśli każdy z nas poczuje się współodpowiedzialny za przestrzeń w której dorasta, żyje i pracuje. Cele Zrównoważonego Rozwoju to dobry filar do rozważań na temat tego gdzie i w jakiej przestrzeni chcielibyśmy żyć i funkcjonować za 15 lat. Jeśli moja osoba może wesprzeć mądre i refleksyjne działania, to z dumą obejmę funkcję Ambasadora Zrównoważonego Rozwoju.

Krzysztof Zanussisdg16

Ochrona środowiska naturalnego, w tym dbałość o czystą wodę i powietrze, zapewnienie rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także podchodzenie z szacunkiem do świata roślin i zwierząt, powinny być priorytetem zarówno dla instytucji państwowych, świata biznesu, jak i każdego obywatela. Razem możemy więcej, stąd moje wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju.

sdg15                                                                       Mateusz Damięcki


lang
Jednym z największych wyzwań współczesnego świata jest walka z chorobami cywilizacyjnymi, w tym z otyłością. W Polsce to, co niepokoi mnie najbardziej, to rosnący problem otyłości wśród dzieci. Trzeba promować sport i zdrowe odżywianie wśród dzieci i ich rodziców, bo to najlepsza inwestycja w przyszłość. Sport uczy także tak wspaniałych cech jak tolerancja, szacunek i mądrze pojmowana rywalizacja. Sport to wreszcie mniej przemocy, a więcej przyjaźni i współpracy. Poprzez sport możemy uczyć tak wspaniałych cech jak pomoc słabszym, czy współpraca bez której, zwłaszcza w sportach zespołowych, nie uda się doprowadzić do zwycięstwa. Sport to też radość zwycięstwa i mądrze przeżywany smak porażki, który motywuje i uczy by z upadku powstawać, a nie w nim trwać. Z mojej perspektywy, przyjęcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to wspaniała wiadomość dla świata i Polski. W szczególności bliski jest mi Cel 3 koncentrujący się na zapewnieniu zdrowia w każdym wieku.

Czesław Lang sdg3


ewart
Ludzka chciwość może być tą destrukcyjną siłą, która pochłonie i zniszczy tak unikalne ekosystemy, jak puszcza amazońska czy lasy tropikalne Malezji, Tajlandii czy Indonezji. Bez nich możemy przestać istnieć, a wcześniej bezpowrotnie utracimy piękno i bogactwo zielonych płuc Ziemi. Mam jednak nadzieję, że ludzką chciwość da się powstrzymać! Wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej. W swoim życiu zawodowym ukochałam film, a w szczególności dokument, jako najbardziej przemawiającą do wyobraźni i sumień formę przekazu. Wierzę, że jako Ambasadorka Zrównoważonego Rozwoju mogę choć w ten sposób podjąć próbę ochrony Amazonii i lasów tropikalnych w innych częściach globu, wskazując poprzez dokument na problemy, które dzieją się tu i teraz. Wierzę, że przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju wytyczą ścieżkę, w ramach której wszystkie państwa świata wspólnie i w porozumieniu ochronią nasze wspólne dobro, jakim jest planeta Ziemia. Jeśli mogę dołożyć do tego swoją małą cegiełkę,to robię to z przekonaniem i bez wahania. Uważam, że nie mamy czasu do stracenia.

                                                                                           Ewa Ewart                  sdg15

olszewskaZrównoważone rolnictwo to nasze zobowiązanie dla przyszłych pokoleń, które mają prawo do życia na Ziemi wolnej od plagi głodu i niedożywienia, prawo do zdrowej, ekologicznej oraz wolnej od szkodliwej chemii i antybiotyków żywności. To także organizacja produkcji rolnej tak, aby zachować wysoką jakość wody i gleby oraz nie marnotrawić jej zasobów. To takie organizowanie procesów, aby rośliny i zwierzęta wzrastały w możliwie naturalny i wolny, od dążenia tylko do maksymalizacji zysku, sposób. To wreszcie dążenie do świata, gdzie skończymy z chorym paradoksem 90% populacji, która jest niedożywiona i 10% populacji, która jest na diecie. Właśnie dlatego zdecydowałam się wesprzeć ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W szczególności bliski jest mi Cel 12, który dotyczy odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Bez edukacji, w tym edukacji rolniczej oraz konsumenckiej, nie uda nam się zwalczyć globalnych nierówności, plagi głodu i niedożywienia. Bez edukacji nie uda się także zachować dla przyszłych pokoleń naszej planety, a jest to nasze podstawowe zobowiązanie, z którego rozliczy nasze pokolenie i historia.
Solange Olszewskasdg12

 

rudnicka
Biznes obecnie ma niezwykłą szansę na wykazanie się dojrzałością i odpowiedzialnością w zakresie dotąd nie praktykowanym. W momencie, kiedy w życie wchodzą Cele Zrównoważonego Rozwoju, jest czas na udowodnienie sobie i otoczeniu, że istnienie biznesu nie zaczyna się i kończy jedynie na nim samym. Co więcej, nie chodzi tu jedynie o potężne korporacje, ale i krajowe firmy. Właśnie one rosnąc i krzepnąc powinny mieć już siły, środki i przekonanie, by określić także swój pozabiznesowy sens i cel istnienia, wpływ na otoczenie i środowisko, a następnie zastanowić się na ile jest negatywny i na ile może być wartościowszy dla wszystkich interesariuszy. Brandbility to inicjatywa powstała w celu promowania idei gospodarki o obiegu zamkniętym – jako odpowiedź na problem wysokiego poziomu wytwarzania odpadów przez przemysł. Gospodarka o obiegu zamkniętym pozwala na zachowanie jak najdłużej wartości dodanej produktów i eliminację odpadów poprzez wielokrotne, efektywne wykorzystanie produktu, którego cykl życia dobiega końca.

sdg12Katarzyna Rudnicka

penderecka
Muzyka wyraża ludzkie emocje i pragnienia. Muzyka jest tą przestrzenią, w której dokonuje się porozumienie ponad podziałami. Muzyka jest międzynarodowym językiem komunikacji, w którym dominuje harmonia, piękno i dobre emocje, budujące mosty w miejsce przepaści. Muzyka współtworzy kulturę, która jest fundamentem cywilizacji i tym, co określa ludzką wrażliwość na piękno. Studiowałam fizykę, ale to właśnie muzyce i kulturze poświęciłam większość swojego życia zawodowego. W mojej ocenie to właśnie poprzez muzykę i kulturę można wspierać cele ONZ. Możliwość wsparcia szczytnych założeń Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest dla mnie zaszczytem.

Elżbieta Penderecka sdg4

Wraz z Ambasadorami Zrównoważonego Rozwoju statuetki wręczali m. in.:

 

Prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO

 

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich (fot. www.rpo.gov.pl)

Prof. Michał Kleiber, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

 

 

Piotr Małachowski, lekkoatleta (fot. Polski Związek Lekkiej Atletyki)

Tomasz Majewski, lekkoatleta, (fot. Polski Związek Lekkiej Atletyki)

 

 

 

 

 


1

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją z Gali.

oraz z relacją z Gali Obchodów Światowego Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych w roku 2015.


 

We wrześniu 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG). SDG wyznaczają ścieżkę na kolejnych 15 lat, która ma prowadzić do likwidacji skrajnego ubóstwa, nierówności społecznych i ekonomicznych oraz ochrony Ziemi.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w tym 169 celów szczegółowych, adresuje najważniejsze problemy ekonomiczne, społeczne, środowiskowe oraz administracyjne naszych czasów.

Zapraszamy serdecznie na globalną stronę internetową poświęconą SDG w celu bliższego zapoznania się z ich koncepcją.