GCNP i Najwyższa Izba Kotroli o jakości powietrza w Polsce (7.12.2018 r.) COP24

12 grudnia 2018 | Aktualności

W ramach Szczytu Klimatycznego COP24 Global Compact Network Poland wspólnie z Najwyższą Izbą Kontroli i Górno-Śląsko-Zagłębiowską Metropolią organizowali debatę „Jakość powietrza w Europie i Polsce – wyzwania, szanse i zagrożenia”.

W trakcie debaty został zaprezentowany i omówiony raport dot. zanieczyszczonego powietrza w Europie, który Europejski Trybunał Obrachunkowy przygotował razem z biurami najwyższych organów kontroli z 15 państw: Węgry, Holandia, Albania, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Hiszpania, Izrael, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria. W niniejszym raporcie  są przedstawione różne metody walki ze smogiem na przykładzie wymienionych wyżej państw.

W debacie uczestniczyło ok. 100 reprezentantów samorządów, biznesu, organizacji antysmogowych, dziennikarze i naukowcy.

Na pytanie „dlaczego wciąż Polska nie może sobie poradzić w walce o czyste powietrze?” prelegenci dyskusji wymienili niespójność systemu instytucji państwowych odpowiedzialnych za walkę ze smogiem oraz problem indywidualnego ogrzewania budynków jednorodzinnych.

Kamil Wyszkowski, President of the Board Global Compact Network Poland, zabrał głos podczas panelu:

Polskie miasta muszą zmienić model funkcjonowania. Nie jesteśmy bezpieczni w samochodach, które stoją w korku. Nie jesteśmy bezpieczni w budynkach, które stoją przy ruchliwej ulicy. Przed pyłem PM2,5 nie ma ucieczki. Nie zmienimy powietrza, nie zmieniając samych siebie.

W debacie udział wzięli: Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Janusz Wojciechowski, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Wiceprezes najwyższego organu kontroli Słowacji Vladimir Toth, Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła, Marszałek Województwa małopolskiego Witold Kozłowski, Prof. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Global Compact Network Poland wspólnie z NIK i Krakowskim Alarmem Smogowym działają na rzecz informowania Polaków o stanie jakości powietrza oraz jakie działania na co dzień mogą oni podjąć, żeby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

Więcej o współpracy pomiędzy NIK, GCNP i Krakowskim Alarmem Smogowym.

Źródło zdjęć: Najwyższa Izba Kontroli.