Global Compact Network Egypt implementuje Standard Programu Etycznego

15 stycznia 2019 | Aktualności

Jako Global Compact Network Poland mamy zaszczyt poinformować, że Global Compact Network Egypt zadeklarowało implementację Standardu w 2019 r. wśród egipskich przedstawicieli biznesu, którzy działają na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jest to kolejny krok na drodze umiędzynarodowienia Standardu Programu Etycznego. W zeszłym roku Standard zaimplementowała ukraińska sieć UN Global Compact.

Standard jest głównym narzędziem  osiągnięcia głównego celu programu “Standard Etyki w Polsce” – wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, zasad etycznego prowadzenia biznesu z uwzględnieniem i poszanowaniem praw człowieka, a tym samym liczby firm, które posiadają programy etyczne.

O ważności współpracy międzynarodowej dla ochrony praw człowieka porozmawiamy razem z przedstawicielami sieci lokalnych UN Global Compact podczas wydarzenia “Ring the Bell for Gender Equality”, które odbędzie się już niebawem.