Global Compact Network Poland Partnerem Merytorycznym Forum Inspiracji

8 maja 2019 | Aktualności

O sukcesach i wyzwaniach na drodze do realizacji Agendy 2030 porozmawiamy podczas Forum Inspiracji – głównej konferencji Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Global Compact Network Poland zostało Partnerem Merytorycznym już trzeciej edycji Forum, która odbędzie się 17 maja 2019 roku w centrum konferencyjnym Sen w Warszawie. 

Inicjatywa ta prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i odbywa się pod hasłem „Wspólne działania”. Jest to doroczna konferencja dotycząca Agendy 2030 z perspektywy biznesu. Podczas Forum zaprezentowane zostaną nowe inicjatywy firm na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Program podzielony będzie na 3 ścieżki tematyczne – tzw. 3P: people, prosperity, planet, zgodnie z podziałem zawartym w Agendzie. Podczas konferencji poruszane będą takie tematy jak: odpowiedź biznesu na zmiany klimatyczne, gospodarka obiegu zamkniętegozrównoważone opakowania, ekologiczne rolnictwo, odpowiedzialne finansowanie, pracownicy-migranci czy zrównoważony łańcuch dostaw

Serdecznie zapraszamy do rejestracji oraz zapoznania się z programem Forum.

Termin: 17 maja 2019 roku, godz. 09:00-16:30

Miejsce: Centrum konferencyjne Sen przy ul. Wioślarskiej 6 w Warszawie