Global Compact Network Poland partnerem merytorycznym konferencji „Dobra Energia”

28 lutego 2018 | Aktualności

27 lutego w Poznaniu odbyła się pierwsza w edycji 2018 konferencja z cyklu Dobra Energia, której Global Compact Network Poland było partnerem merytorycznym, wspierając to ważne wydarzenie. W trakcie konferencji w poszczególnych miastach spotykają się przedstawiciele władz samorządowych, świata nauki oraz biznesu, aby przedyskutować i znaleźć odpowiedź na wyzwania związane z zanieczyszczeniem powietrza i niezbędnymi zmianami w polskiej energetyce.

Podczas konferencji w Poznaniu w panelu pt. „Dlaczego ciągle przegrywamy ze smogiem” wziął udział Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny GCNP. Podkreślił konieczność dokonania kompleksowych zmian w zakresie termomodernizacji budynków i zmian w sposobie ich ogrzewania. Ważne będzie w tym względzie wsparcie dla osób objętych ubóstwem energetycznym. Zmiany przyśpieszy dodatkowo ostatni wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Polski za przekraczanie norm jakości powietrza, który grozi Polsce karą 4 miliardów złotych w wypadku niewdrożenia działań naprawczych.

Cykl jest realizowany w ramach programu Global Compact Network Poland „Zrównoważone miasta”. Program konferencji poznańskiej jest dostępny na stronie http://dobraenergia.edu.pl/konferencja/dobra-energia-poznan-2018.

(Zdjęcia: materiały prasowe organizatorów)