Zapraszamy do włączenia się do platformy UNFCCC – NAZCA

7 listopada 2018 | AktualnościTagged , ,

NAZCA jest platformą UNFCCC oraz bazą danych za pomocą której interesariusze całego świata z organizacji pozarządowych – miasta i regiony, biznes i instytucje finansowe, mogą czerpać korzystne informację nt. adaptacji do zmian klimatycznych.


Platforma gromadzi deklaracje, cele i strategie na rzecz ochrony środowiska, zapobieganiu zmianom klimatycznym oraz ograniczaniu ich skutków. Skupi również informacje o działaniach wpływających na klimat i środowisko – obecnie w bazie zaprezentowane są 19 823 działania w 7 kategoriach:

  • Wykorzystanie zasobów lądowych
  • Oceany i strefy przybrzeżne
  • Zasoby wodne
  • Siedliska ludzkie
  • Transport
  • Energia
  • Przemysł

UN Global Compact jest partnerem w tworzeniu platformy NAZCA UNFCCC i pozyskiwaniu danych i informacji o prowadzonych działaniach przez sektor prywatny i inwestorów finansowych.

Global Compact Network Poland wspiera UNFCCC i MIiR w przygotowaniu ‘Urban Summit’ – wydarzenia podczas COP24 – dedykowanego działaniom związanym z politykami klimatycznymi i raportowaniu o nich. Jednym z tematów debat będzie tworzenie i prezentowanie strategii klimatycznych w miastach, regionach oraz biznesie na platformie NAZCA.

Stworzona przez UNFCCC (Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) w 2014 roku obecnie zrzesza 12 293 podmiotów.

Więcej informacji w języku polskim: Platforma NAZCA.

Zapraszamy do włączenia się do platformy!

 

NAZCA Data Partners: