Global Compact Update | February 2019

4 kwietnia 2019 | AktualnościTagged ,

Co miesiąc United Nations Global Compact wydaje biuletyn, w którym umieszcza najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata odpowiedzialnego biznesu. Biuletyn ma na celu informować uczestników i interesariuszy o aktualnościach, wydarzeniach i podejmowanych działaniach. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi komunikatami.

Czytać biuletyn w języku angielskim>> 


Seria wideo edukacyjnych – Global Goals in Action

W serii wideo Global Goals in Action dowiedzą się Państwo o metodach odpowiedzialnego zarządzania stosowanych przez menedżerów wysokiej klasy oraz o tym, jak implementacja Dziesięciu zasad UN Global Compact do strategii biznesowej pomaga firmom w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

W niniejszej serii wideo przedstawione są przykłady takich firm jak Hilton, Colgate-Palmolive, Safaricom, Iberdrola, Natura & Co. 


Women’s Empowerment Principles Forum 2019

Przez ostatnie dekady globalny ruch na rzecz równouprawnienia staje się coraz bardziej popularny, zaś znaczący. Temat równości płci co raz częściej pojawia się w mediach i staje się tematem przewodnim konferencji, debat i forów.

W dniu 14 marca 2019 r. UN Global Compact, UN Women i United Nations Office for Partnerships (UNOP) spotkali się razem podczas Women’s Empowerment Principles Forum, aby omówić kwestie dot. wyeliminowania dyskryminacji płci, zapewniania równości płac oraz gwarantowanie równego dostępu do rynku pracy jak i do pozycji decyzyjnych w organizacjach dla kobiet i mężczyzn.

Od momentu stworzenia Women’s Empowerment Principles (WEPs) w 2010 roku, ilość zaangażowanych firm wzrosła do ponad 2000 firm na całym świecie. Podczas tegorocznej edycji Forum został zdefiniowany najważniejszy cel WEPs na przyszłe lata – wypracowanie nowego modelu zawodowego rozwoju kobiet.

Czytaj więcej >>


Young SDG Innovators Programme

W dniu 1 lutego 2019 roku UN Global Compact ogłosiło stworzenie nowej inicjatywy na rzecz włączenia młodych specjalistów w działania zmierzające do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Wśród inicjatyw są:

  • Young SDG Innovators Programme, celem którego jest włączenie przyszłych liderów biznesowych do przemyślenia (re-thinking) modelu biznesowego przedsiębiorstw. W ramach inicjatywy zostanie przeprowadzona seria warsztatów poświęconych globalnym trendom w sferze zrównoważonego rozwoju i innowacji. W 2019 roku Young SDG Innovators Programme zostanie zaimplementowany przez biura lokalne UN Global Compact w dziesięciu krajach;
  • SDG Pioneers Programme. Jego celem jest poszukiwanie Pionerów SDG (SDGs Pioneers), czyli liderów biznesowych, którzy swoją działalnością nie tylko wspierają i promują Cele Zrównoważonego Rozwoju, lecz przyczyniają się do ich osiągnięcia. W 2019 roku UN Global Compact skupi się na poszukiwaniu i odznaczeniu młodych liderów poniżej 35 lat.

Obie inicjatywy – Young SDG Innovators Programme SDG Pioneers Programme są wspierane przez Fundację Tuborg i Global Compact Network Denmark.


Wywiad z Lise Kingo, UN Global Compact CEO & Executive Director, w Bloomberg TV 

“Ten fakt, że firmy dążą do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju i włączają te cele do swoich długoterminowych strategii biznesowych jest trendem, którego nie da się powstrzymać”, – mówi Lise Kingo, UN Global Compact CEO & Executive Director, w wywiadzie w Bloomberg TV.

Obejrzeć wywiad z Lise Kingo>>


UN Global Compact razem z B Lab opracują nową platformę internetową dla odpowiedzialnych firm

UN Global Compact we współpracy z B Lab stworzą nową platformę internetową, dzięki której firmy będą mogły skutecznie zarządzać swoimi projektami i implementować SDGs do swoich strategii. Organizacje będą mogły ocenić, porównać i usprawnić swoje wyniki na drodze do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uruchomienie niniejszego narzędzia jest przewidziane na rok 2020. 

Wszystkie firmy i organizacje, które chciałyby zaangażować się w stworzenie platformy oraz w jej przetestowaniu są proszone o kontakt z B Lab.


Global Opportunity Report Series 

Global Opportunity Report (2019) przedstawia inspirujące badania i analizy, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jaki sposób wybrane firmy przekształciły klimatyczne zagrożenia na klimatyczne możliwości.

Również przedmiotem badań są elementy, które w coraz większym stopniu będą wywierały wpływ na klimat: m.in. ciągle zmieniające się preferencje konsumenckie, nowe przepisy prawne, zmiana cen rynkowych oraz zmiana priorytetów inwestorów.

Raport bada sześć sektorów, które wywierają największy wpływ na środowisko naturalne i klimat: sektor transportowy, energetyczny, finansowy, budowlany, żywnościowy i mobilności.

Pobrać Global Opportunity Report (2019)>>