Global Compact Update | November 2019

29 listopada 2019 | Aktualności

Co miesiąc United Nations Global Compact wydaje biuletyn, w którym umieszcza najważniejsze informacje ze świata odpowiedzialnego biznesu. Biuletyn ma na celu informowanie uczestników i interesariuszy o najważniejszych wydarzeniach i podejmowanych działań przez Networki Global Compact na całym świecie.

W listopadowym wydaniu zostało między innymi omówione UN Forum on Business and Human Rights w Genewie, czyli największe na świecie doroczne spotkanie na temat biznesu i praw człowieka, w którym bierze udział ponad 2000 uczestników z rządu, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego.

Forum służy dla środowiska międzynarodowego, jako globalna platforma do omawiania trendów i wyzwań związanych z wdrażaniem wytycznych dotyczących biznesu i praw człowieka oraz promowania dialogu i współpracy w kwestiach związanych z biznesem i prawami człowieka. Dlatego w tym roku przedstawicielka Global Compact Network Poland oraz zastępca Rzecznika Praw Człowieka – Pani Hanna Machińska przybliżyła uczestnikom spotkań flagowy program GCNP „Standard Etyki w Polsce”.

Podczas panelu Pani Rzecznik szczegółowo opowiedziała o najważniejszym narzędziu, wypracowanym wspólnie z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach programu, czyli o Standardzie Minimum Kodeksu Etycznego. Narzędzie to jest zbiorem najważniejszych elementów, które powinny zostać zawarte w kodeksach etycznych i strategiach firm. Standard Minimum Kodeksu Etycznego podpisało 80 firm. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich współpracowało przy tworzeniu narzędzia i jako pierwsza instytucja przyjęło Standard. Na jego podstawie BRPO wypracowało System Etyczny dla Instytucji.

Omówione zostały również działania w ramach programu „Standard Etyki w Polsce” w poprzednich latach, jak założenie Koalicji Rzeczników Etyki, która zrzesza 200 firm w Polsce, projekt ochrony sygnalistów oraz wypracowane założenia w sprawie projektu ustawy nt. ochrony sygnalistów w Polsce, które w formie publikacji zostały przedłożone rządowi. Oprócz tego zostało wymienione coroczne wydarzenie wysokiego szczebla  „Ring the Bell for Gender equality”, mające na celu podkreślenie znaczenia równości płci w biznesie oraz zbliżająca konferencja z okazji rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi komunikatami o najbliższych wydarzeniach i możliwościach partycypacji w webinariach oraz linki do ciekawych materiałów i baz wiedzy w biuletynie.