Global Compact w Polsce podejmuje współpracę z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

27 listopada 2015 | Aktualności

Dnia 23 listopada br. odbyło się oficjalne spotkanie Dyrektora Generalnego Global Compact w Polsce, Kamila Wyszkowskiego, z Ministrem Gróbarczykiem. Tematem spotkania była koncepcja współpracy w celu rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce oraz potencjału rozwojowego Bałtyku. Minister zapoznał się także z ubiegłorocznymi raportami oraz harmonogramem spotkań w roku 2016.

Global Compact w Polsce, realizujący od roku 2015 Programy Bałtyk oraz Żegluga Śródlądowa, z wielką radością przyjął powstanie nowego resortu w polskim rządzie- Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jest to niezwykle ważny krok z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki. Koncentracja uwagi na potencjale Bałtyku oraz polskiej sieci rzecznej, która jest jedną z najlepiej rozwiniętych w Europie (Polska posiada piąte miejsce w Europie pod względem długości dróg wodnych) to, z punktu widzenia Global Compact, ogromna szansa rozwojowa będąca odpowiedzią na globalne i europejskie trendy.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportami “Bałtyk dla Wszystkich” oraz “Żegluga Śródlądowa- Wisła” wydanych w 2015 roku w ramach Programów.

W roku 2016 będziemy kontynuować dialog ze światem biznesu, nauki oraz z administracją państwową, którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego oraz polskich szlaków wodnych.

Wspólnie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz partnerami biznesowymi obu Programów planujemy organizację cyklu spotkań tematycznych w różnych miejscach w Polsce. Spotkania zaowocują wydaniem kolejnych edycji raportów “Bałtyk dla Wszystkich” oraz “Żegluga Śródlądowa- Odra”.

Poniższa mapa przedstawia lokalizację i tematykę spotkań. Ilość zorganizowanych spotkań będzie uzależniona od możliwości budżetowych Programów.

mapka wydarzeń