High-Level Political Forum UN (9-18.07.2018)

25 maja 2018 | Aktualności - WydarzeniaTagged , , , , ,

High-Level Political Forum (HLPF), które odbędzie się w dniach 9-18 lipca w Nowym Jorku, jest głównym mechanizmem partnerskim ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu bieżącej obserwacji realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tematem tegorocznego spotkania będzie “Transformacja w kierunku zrównoważonego społeczeństwa”.

Cele, które zostaną poddane dyskusji podczas Forum (włącznie z Celem 17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju):

  • Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
  • Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
  • Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
  • Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
  • Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

Równocześnie z HLPF (i w jego ramach) ma miejsce trzecia edycja SDG Business Forum, które odbędzie się 17 lipca 2018 roku. Forum jest platformą wspierającą działania biznesowe i partnerstwo na drodze ku realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – poprzez moderowanie publiczno-prywatnego dialogu, inicjowanie nowych koalicji oraz odkrywanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Z agendą wydarzenia można zapoznać się pod tym linkiem.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)