III spotkanie Principles for Responsible Management Education, 1-2.02, Portugalia

28 stycznia 2016 | Aktualności

Zapraszamy do udziału w trzecim spotkaniu Principles for Responsible Management Education (PRME) Chapter Meeting Iberian, światowym forum odpowiedzialnego kształcenia menadżerów, które odbędzie się 1-2 lutego w Business School Porto w Portugalii.

Spotkanie będzie stanowić podsumowanie osiągnięć oraz omówienie przyszłych planów, których kluczowym celem będzie określenie działań związanych z rozwojem w ramach globalnej edukacji zarządzania.

Misją inicjatywy PRME jest globalne inspirowanie i prowadzenie w dziedzinie odpowiedzialnego kształcenia managementu, badań naukowych i przewodnictwa intelektualnego. Uczelnie angażujące się w rozwój obecnych i przyszłych menadżerów deklarują gotowość do implementacji 6 zasad dostosowanych do potrzeb i możliwości w spełnianiu postawionych celów.

Więcej informacji oraz agenda spotkania

prme-header

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)