Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

31 lipca 2017 | AktualnościTagged ,

W dniu 26 lipca 2017 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Posiedzeniu przewodniczył Jerzy Materna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ministerstwo Rozwoju reprezentował Podsekretarz Stanu Witold Słowik.

Pierwsza część spotkania dedykowana była prezentacji ostatnich wydarzeń dotyczących żeglugi śródlądowej, w tym między innymi uroczystego podpisania przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę porozumienia AGN w dniu 6 marca br. oraz międzynarodowych konferencji, jak V Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie czy niedawnego Szczytu Inicjatywy Trójmorza, towarzyszącego Global Forum 2017, którego Global Compact Network Poland był partnerem instytucjonalnym.

Na posiedzeniu poruszono również kwestie znowelizowanej ustawy Prawo wodne i ustawy o portach śródlądowych, która jeszcze w tym roku ma trafić do sejmu. Podjęto także temat współpracy międzynarodowej, w której kluczową rolę odgrywa biznes.

W pracach komitetu uczestniczy Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski. Global Compact Network Poland od 2015 roku realizuje Program Żegluga Śródlądowa, poświęcony rozwojowi żeglugi śródlądowej oraz Program Bałtyk, dedykowany zrównoważonemu rozwojowi regionu Morza Bałtyckiego. W ramach obu programów powstały cztery raporty: Żegluga Śródlądowa OdraŻegluga Śródlądowa Wisła, Bałtyk dla Wszystkich 2015 oraz Bałtyk dla wszystkich 2016.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem obrad dostępnym na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Komitet Sterujący jest formalną strukturą angażującą wąskie grono kluczowych interesariuszy żeglugi śródlądowej w proces planowania, przygotowywania i realizacji celów określonych w Założeniach do planów rozwoju żeglugi śródlądowych dróg wodnych na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030.

Zdjęcia pochodzą ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i zasobów własnych Global Compact Network Poland.