Konferencja projektu „Cities on Power”

28 października 2014 | Aktualności

W dniu 22 października 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja “Czas na energię odnawialną. Rozwój miast w warunkach gospodarki niskoemisyjnej”, podsumowująca wyniki projektu “Cities on Power”. Zgromadziła ona blisko 150 uczestników zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej w stolicy.

“Cities on Power” to projekt współpracy pomiędzy czterema miastami: Warszawą, Klagenfurtem, Rawenną i Turynem oraz instytucjami zajmującymi się tematyką odnawialnych źródeł energii. Celem Projektu jest przeprowadzenie i analiza specjalistycznych pomiarów oraz stworzenie wspólnej strategii, rozwiązań politycznych i zachęt, by promować stosowanie energii odnawialnej w miastach.

Zaproszeni na Konferencję paneliści dyskutowali na temat roli miast w realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej. Przedstawiono również najważniejsze rezultaty projektu „Cities on Power”, m.in. „Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy” oraz kalkulator energetyczny .

Partnerzy Projektu z Włoch i Austrii przedstawili dobre praktyki w zakresie wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej, przedstawiono również rezultaty projektu CEP-REC dotyczącego planowania energetycznego, a przedstawiciel Urzędu Miasta Bydgoszcz Pan Grzegorz Boroń, opowiedział o budowie Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii.

Odbyły się również trzy warsztaty tematyczne: na temat nowych kategorii wytwarzania i magazynowania energii, na temat integracji technologii odnawialnych źródeł energii w architekturze oraz na temat instrumentów finansowych i planistycznych wspierania rozwoju OZE.

W ramach realizacji strategicznej współpracy UN Global Compact w Polsce z Miastem Stołecznym Warszawą, w dyskusji panelowej, będącej częścią Konferencji, wziął udział Pan Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact. Temat dyskusji brzmiał “W jaki sposób miasta mogą wesprzeć cele rozwoju energetyki odnawialnej Unii Europejskiej?”. W tym aspekcie Pan Kamil Wyszkowski zwracał przede wszystkim uwagę na ONZ-owską inicjatywę Caring for Climate, która wspiera i promuje firmy odpowiedzialne środowiskowo, które podejmują działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatu i degradacji środowiska naturalnego.

 

 

 

Na podstawie: citiesonpower.eu