Konferencja “Walka z Szarą Strefą. Regulacje Branży Paliw Płynnych” (12.06.2018)

25 maja 2018 | Aktualności - Wydarzenia

Konferencja “Walka z Szarą Strefą. Regulacje Branży Paliw Płynnych” odbędzie się 12 czerwca w siedzibie Ministerstwa Finansów.

W ramach spotkania zostanie zaprezentowany Raport “Walka z Szarą Strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych” przygotowany na zlecenie Global Compact Network Poland i Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPIHN) przez PricewaterhouseCoopers (PwC). Raport ten został poświęcony branży paliwowej, szczególnie dotkniętej przez szarą strefę. To w niej dokonywano spektakularnych, wielomiliardowych wyłudzeń podatkowych, które każdego roku uszczuplały Skarb Państwa. Celem jest podsumowanie wyników walki organów państwowych z szarą strefą w branży paliw płynnych, próba oceny kondycji branży po wprowadzeniu wszystkich reform oraz analiza, co uległo zmianie oraz jakie działania regulacyjne oraz operacyjne przyniosły najlepsze rezultaty.

Spotkanie jest kontynuacją działań w ramach Programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020”, którego celem jest zwalczanie zjawiska gospodarki nierejestrowanej oraz przestępczości gospodarczej. Efektem dotychczasowych starań są trzy raporty „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce”. 7 kwietnia 2016 r. zaprezentowany został pierwszy raport podsumowujący, 9 grudnia 2016 r. został opublikowany drugi raport, a 8 grudnia 2017 r. trzeci. W publikacjach tych prezentowano sytuację w branżach tytoniowej, hazardowej, paliwowej, spirytusowej i gastronomicznej. Każda z publikacji Global Compact Network Poland i partnerów zawiera przegląd horyzontalny wspomnianych negatywnych zjawisk gospodarczych, jak również szczegółową analizę branżową wraz z rekomendacjami. Kolejny raport prezentujący dotychczasowe i konieczne w przyszłości prace regulacyjne planowany jest na początek grudnia br.

Z przeprowadzonej analizy danych, a także z wywiadów z przedstawicielami branży i instytucji publicznych wynika, że szara strefa w Polsce zmniejszyła się do rozmiarów obserwowanych w innych krajach Europy.

z raportu “Walka z Szarą Strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych”