Konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014

13 sierpnia 2014 | Aktualności

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informujemy, że zbliża się termin przyjmowania kandydatur do tytułu Najlepszego Partnerstwa Społecznego 2014. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 15 sierpnia.

Konkurs jest adresowany do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

Przypominamy, że partnerstwa można zgłaszać w dwóch kategoriach:
Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2014 Roku
Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Publiczne 2014 Roku

Kandydata do Konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum dwie osoby fizyczne lub dwie instytucje bądź organizacje reprezentujące swoich przedstawicieli lub pracowników. Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres konkurspsp@cpe.gov.pl oraz listownie na adres: Centrum Projektów Europejskich, Krajowy Ośrodek EFS, ul. Domaniewska 39A, 06-472 Warszawa).

Do formularza zgłoszeniowego kandydaci mogą dołączyć materiały dodatkowe, takie jak prezentacje, biznes plany, zdjęcia projektów, filmy, wycinki prasowe, nagrania audio itp.

Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest wyjazd Zwycięzców obu kategorii na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Patronat nad konkursem objęli: Konfederacja Lewiatan, kwartalnik CR Navigator, portal ekonomiaspołeczna.pl, portal odpowiedzialnybiznes.pl oraz UN Global Compact Polska.

Od przyszłego roku organizatorem Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczne będzie UN Global Compact Polska.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na www.partnerstwo.roefs.pl