Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 ONZ (27.06.2018)

25 maja 2018 | AktualnościTagged , , , , , ,

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 ONZ to wydarzenie zainaugurowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które odbędzie się 27 czerwca 2018 roku. 

Przedsięwzięcie ma na celu zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy w realizację ważnych zadań rządowych. Forum będzie łączyć funkcje panelu eksperckiego i dialogu z partnerami. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji pierwszego polskiego raportu na temat realizacji celów Agendy 2030, który zostanie przedstawiony podczas Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ (High-Level Political Forum) w Nowym Jorku w lipcu br.

Do raportu włączone zostały działania Global Compact Network Poland, a w szczególności programy:

Podczas pierwszej edycji Forum zostanie zorganizowana debata z udziałem ministrów wybranych resortów, a także zostaną poprowadzone cztery równoległe sesje warsztatowe, w ramach których uczestnicy Forum będą mogli uzyskać praktyczne informacje i inspiracje dotyczące kształtowania warunków rozwoju społeczno-gospodarczego i podejmowania działań wspierających zrównoważony rozwój w obszarach związanych z SDGs, a także podjąć dyskusję nt. kierunków działań, przykładów dobrych praktyk czy inicjatyw. Global Compact Network Poland przeprowadzi warsztat dotyczący kryzysu wodnego. W tym miejscu warto przypomnieć ostatnią publikację Global Compact Network Poland “Water Management”.