Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – wyniki IV edycji konkursu Forbesa i PwC

1 września 2014 | Aktualności

We wrześniowym numerze magazynu Forbes opublikowane zostały wyniki czwartej edycji konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” przeznaczonego dla firm, które z sukcesem łączą działalność biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej (CSR). Patronat honorowy nad konkursem sprawuje UN Global Compact w Polsce.

– Konkurs cieszył się rekordowym zainteresowaniem, liczba uczestników była aż o 20 proc. większa niż w roku poprzednim. Przyczyniły się do tego małe i średnie przedsiębiorstwa. W tegorocznym konkursie startowało o 50 proc. więcej MŚP niż rok wcześniej, co świadczy o coraz poważniejszym dostrzeganiu przez mniejsze, rodzime firmy korzyści biznesowych wynikających z odpowiedzialnej społecznie i ekologicznej działalności  – podsumowuje Jacek Pochłopień, redaktor naczelny magazynu Forbes.

W grupie trzech równorzędnych zwycięzców konkursu znalazły się jednak wyłącznie spółki dużych koncernów: Cemex Polska (ekologiczne zagospodarowanie odpadów), Philips (system zarządzania składem chemicznym produktów) oraz Ecophon Saint-Gobain (program ochrony środowiska Ecophon). Wyróżnienia otrzymały praktyki firm: Gaz-System i Polskie LNG, Jeronimo Martins, Nestro oraz Tesco Polska.

Wśród korzyści w podejmowaniu działań CSR, wskazywanych przez firmy, dominowały wizerunkowe i relacyjne (50 i 43 proc. wskazań). Wyniki wskazują jednocześnie na rosnącą świadomość polskich przedsiębiorstw co do wiązania zrównoważonego rozwoju z biznesem. Uczestniczy częściej niż w latach poprzednich wskazywali bowiem na korzyści finansowe i z zakresu zarządzania ryzykiem. – O dojrzałym wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju świadczy też powiązanie tematyki i charakteru inicjatyw ze specyfiką działalności biznesowej. Projekty częściej odpowiadają na zagadnienia kluczowe dla branży, w której działa firma, czy wręcz wspierają realizację strategii – podsumowuje Irena Pichola, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC.

Nagrodzone praktyki wyłoniła kapituła ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju. Członkiem wspomnianej kapituły konkursu jest także Pan Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Praktyki biznesowe były oceniane w wybranych obszarach pod względem ich wpływu społecznego lub środowiskowego oraz korzyści biznesowych, które jednocześnie przynoszą dla firmy. W tym roku po raz pierwszy odbył się również konkurs internetowy, w którym zgłoszone praktyki oceniali internauci. Zwycięzcą zostało Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się 24 września w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. W trakcie gali ogłoszone zostaną również dodatkowe wyróżnienia specjalne za najbardziej perspektywiczne inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Treść raportu Liderzy Zrównoważonego Rozwoju wraz z materiałami dodatkowymi znaleźć będzie można również na stronie http://csr.forbes.pl.