Michał Drozdek– nowym członkiem Rady Programowej Global Compact w Polsce.

17 marca 2015 | Aktualności

Miło nam poinformować, że do grona członków Rady Programowej Global Compact w Polsce dołączył Michał Drozdek, Główny Specjalista w Departamencie Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego Najwyższej Izby Kontroli. 

Socjolog zarządzania, filozof społeczny, publicysta. Pracuje w Najwyższej Izbie Kontroli jako główny specjalista w Departamencie Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego. Wcześniej m.in. doradca Premiera Jana Olszewskiego, doradca Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki Piotra Woźniaka, badacz w Ośrodku Badania Opinii Publicznej, sekretarz Społecznej Komisji Konstytucyjnej, która przygotowała Obywatelski Projekt Konstytucji NSZZ „Solidarność” i reprezentant tego projektu w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, prezes Instytutu Paderewskiego, redaktor naczelny dwumiesięcznika Znaki Nowych Czasów, specjalista ds. HR i dialogu społecznego m. in. w Polkomtelu, PGE, Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od lat zajmuje się analizą procesów modernizacji i rzetelności państwa, budowy instytucji społecznych i publicznych, procesów transformacji zarządzania, wychodząc z pozycji filozofii i aksjologii personalistycznej. Szczególnie koncentruje się na wdrażaniu w istniejących warunkach kulturowych i instytucjonalnych systemów opartych na podmiotowości człowieka i solidarności społecznej, zarówno w skali makro, dotyczącej życia publicznego, koncepcji demokracji i założeń życia gospodarczego, jak i w skali mikro, związanej z zarządzaniem pracą.

Jest autorem szeregu opracowań programowych oraz artykułów publikowanych m. in. w Ładzie, Tygodniku Solidarność, Rzeczpospolitej, Znakach Nowych Czasów, Człowieku w Kulturze. Wygłosił kilkaset referatów dotyczących m.in. katolickiej nauki społecznej, politologii, gospodarki, zarządzania i problematyki konstytucyjnej. Wykładowca paryskiego Wyższego Instytutu Zarządzania (Institut Superieur de Gestion – ISG) podczas sesji wyjazdowych w Warszawie. Organizował i współorganizował cały szereg konferencji (m.in. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu Gnieźnieńskiego „Quo Vadis Europo”), sympozjów, sesji dyskusyjnych i spotkań odczytowych.