Międzynarodowa Konferencja Ministerialna “Żegluga Łączy” (18-19.04.2018)

20 kwietnia 2018 | Aktualności

Międzynarodowa konferencja “Żegluga Łączy” zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komitetem Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), w partnerstwie z Global Compact Network Poland odbyła się w dniach 18-19 kwietnia we Wrocławiu. 

Celem konferencji było spotkanie wysokich rangą przedstawicieli międzynarodowych instytucji, liderów i decydentów zajmujących się rozwojem transportu oraz zwrócenie ich uwagi na potrzebę rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego. Spotkanie przedstawicieli środowiska międzynarodowego przełożyło się na zwrócenie większej uwagi na kwestie związane z transportem wodnym śródlądowym zarówno w Europie, jak i poza nią. Jednym z głównych celów konferencji było wzmocnienie europejskiej i międzynarodowej świadomości w zakresie możliwości oferowanych przez sektor transportu wodnego śródlądowego. Podczas debat i sesji poruszone zostały takie tematy jak rozwój kluczowej dla warunków nawigacyjnych infrastruktury, digitalizacja i szeroki dostęp do danych i informacji, ekologia transportu, edukacja w zakresie potrzeb sektora i inne.

Konferencja opiera się na Rezolucji Ministerialnej w sprawie przyjęcia nowej ery dla zrównoważonego transportu śródlądowego i mobilności, przyjętej przez ministrów podczas siedemdziesiątej rocznicy powstania Komitetu Transportu Wewnętrznego UNECE w dniu 21 lutego 2017 r. Czyni to poprzez odwoływanie się do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i podkreślanie znaczenia roli śródlądowego transportu wodnego dla zrównoważonego funkcjonowania krajowych systemów transportowych i ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy.

~ Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Olga Algayerova, Sekretarz Wykonawczy UNECE

W ceremonii otwarcia konferencji udział wzięli Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej, Andrey Vasiliev, Zastępca Sekretarza Wykonawczego, UNECE oraz Magdalena Kopczyńska, Dyrektor ds. Transportu Wodnego, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu, Komisja Europejska. Z sylwetkami wszystkich prelegentów i prelegentek można zapoznać się tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą wydarzenia. Możliwe jest także obejrzenie zapisu transmisji całej konferencji:

Dzień 1:

Dzień 2:

Organizatorzy wydarzenia:

 

Partnerzy: