Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

18 października 2014 | Aktualności

W dniach 13-14 października 2014 roku w Poznaniu już po raz osiemnasty odbył się Międzynarodowy Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się ponad 600 uczestników . To największe w Polsce wydarzenie poświęcone tematom ochrony środowiska i tradycyjnie odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO.

W sesji inauguracyjnej udział wzięli: poseł do Parlamentu Europejskiego – Andrzej Grzyb, były minister środowiska – Maciej Nowicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Janusz Ostapiuk oraz prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – Witold Sumisławski. Kontynuacją referatów była obszerna dyskusja panelowa, w której wzięli również udział: senator RP – Jadwiga Rotnicka, poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami – Tadeusz Arkit, Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Andrzej Jagusiewicz oraz Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska – Jolanta Ratajczak.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON był okazją do spotkania szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, którzy odgrywają kluczowe role w sektorze ochrony środowiska.

Obrady Kongresu zaowocowały wieloma dyskusjami, w tym dyskusją panelową, która stanowiła unikalną okazję do syntetycznego przedstawienia i przedyskutowania poglądów dotyczących skuteczności prawnych, ekonomicznych i administracyjnych w ochronie środowiska.

Pan Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, był autorem prelekcji zatytułowanej „Waste management – program Brandbility jako przykład działań ONZ w Polsce”. W ramach swojego wystąpienia Pan Kamil Wyszkowski przybliżył zgromadzonym na wydarzeniu Uczestnikom założenia programu Brandbility oraz ONZ-owskie standardy jakimi UN Global Compact kieruje się w realizacji niniejszego programu.

Więcej na temat Brandbility można przeczytać na dedykowanej Programowi podstronie.