Global Compact Update

8 stycznia 2019 | AktualnościTagged

W grudniu 2018 roku w systemie międzynarodowym zaszło dużo zmian i uznano wielkich sukcesów w zakresie prawa i dyplomacji międzynarodowej na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Udowodnieniem tego sukcesu służy przyjęty podczas szczytu klimatycznego ONZ COP24 „Pakiet Katowicki” i zawarte porozumienie Stron, w którym UN Global Compact był aktywnie zaangażowany. Dzięki wysiłkom UN Global Compact do walki ze zmianami klimatycznymi dołączyli się tysięcy firm z całego świata! Ale nie tylko zmiany klimatyczne były przedmiotem starań UN Global Compact w 2018 roku na rzecz lepszego świata.

W niniejszym artykule dowiedzą się Państwo o działaniach podjętych przez UN Global Compact w grudniu 2018 roku.

Artykuł Lise Kingo „Human rights as a driver of climate action and sustainable development”

10 grudnia 2018 roku Global Compact razem ze społecznością międzynarodową uczcił pamięć

uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej 70 lat temu po skończeniu II Wojny Światowej. Lise Kingo, CEO & Executive Director UN Global Compact, w swoim artykule „Human rights as a driver of climate action and sustainable development” wyjaśnia w jaki sposób ocieplenie klimatu negatywnie wpływa na prawa człowieka i zagrażają nie tylko indywidualnym prawom ludzi, ale i  podstawom niezbędnym dla przetrwania i rozkwitu społeczności.

Nowa rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

20 grudnia Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję „W kierunku globalnego partnerstwa: podejście oparte na wzmocnieniu współpracy między ONZ a wszystkimi partnerami ” (Towards global partnerships: A principle-based approach to enhanced cooperation between the United Nations and all relevant partners). Głównym przeznaczeniem rezolucji jest potwierdzenie szerokiego mandatu UN Global Compact do podjęcia działań na rzecz włączenia sektora prywatnego z całego świata do systemu ONZ, aby oni wspólnie promowali i wdrażali dobre praktyki biznesowe na skalę globalną. Państwa członkowskie ONZ podkreślają integralną rolę UN Global Compact pomiędzy biznesem a ONZ.

W 2021 roku zostanie dokonano analizę postępów UN Global Compact w angażowaniu sektora prywatnego na rzecz wdrażania odpowiednich praktyk biznesowych i wsparcia w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Czytaj więcej – UN Global Compact mandate renewed by Member States

Komunikat Lise Kingo, CEO & Executive Director UN Global Compact, z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Korupcją

Korupcja jest jednym z najpoważniejszych problemów w osiągnięciu dobrobytu na świecie, która stanowi przeszkodę w osiagnięciu celów Agendy 2030. Zasada 10 (Przeciwdziałanie korupcji) zakłada, iż sektor prywatny będzie działał przeciwko korupcji we wszystkich jej przejawach, w tym szantaż i przekupstwo. W grudniu 2018 roku świat obchodził 15. rocznicę Międzynarodowego Dnia Walki z Korupcją, co jest dla UNGC powodem, aby przypomnieć biznesowi o jego bezcenną rolę w przeciwdziałaniu korupcji.

Ambition Loop – przewodnik dla biznesu i państw, jak realizować politykę wzrostu gospodarczego przy minimalnej emisji CO2
Niniejszy przewodnik UNGC zakłada, że ani biznes, ani rząd nie mogą walczyć ze zmianami  klimatycznymi nie współpracując między sobą. Żeby osiągnąć zniżenia temperatury globalnej do 1,5 stopni Celsjusza liderzy państw razem z liderami biznesu muszą wypracować wspólną politykę gospodarczą opartą na zminimalizowaniu emisji dwutlenku węgla.

 

Dowiedz się więcej  o działaniach, które moga podjąć państwa wspólnie z firmami na rzecz walki ze zmianami klimatu w raporcie UNGC “Ambition Loop”

Anti-Corruption Collective Action – projekt UNGC na rzecz zwalczania korupcji
Projekt jest realizowany przez UNGC wspólnie z Global Compact Local Networks na rzecz zbiorowej walki z korupcją. Inicjatywa już została uruchomiona w pięciu państwach: Brazylii, Egipcie, Japonii, Nigerii i Kenii. Projekt Collective Action wspomaga firmom i organizacjom w pogłębieniu ich wiedzy na temat przeciwdziałania korupcji, wypracować efektywne mechanizmy zwalczania korupcji i utrzymywać stabilne dla konkurencji warunki.

Czytaj więcej 

UNGC uruchamia lokalną sieć w Tajlandii – Global Compact Network Thailand

12 grudnia 2018 r. w Bangkoku były Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon wygłosił przemówienie na spotkaniu inauguracyjnym, w którym wzięło udział ponad 500 przedstawicieli biznesu. Spotkanie odbyło

się z okazji uruchomienia lokalnej sieci UNGC.
Global Compact Network Thailand zacznie swoją działalność razem z 38 członkami, którzy już dołączyli się do lokalnego przedstawicielstwa UNGC w Tajlandii.