Ministerstwo Rozwoju powołało Zespół ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju

14 grudnia 2017 | Aktualności

Na szczeblu rządowym funkcję koordynatora wdrażania Agendy 2030 i Celów zrównoważonego Rozwoju w Polsce sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju poinformował że Uchwałą Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, za jego pośrednictwem (jako Przewodniczący Komitetu) powołany został Zespół do spraw spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030r.) z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju. Priorytetowym celem  tej grupy będzie przysposobienie Polski do wdrażania Celów zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) na tle krajowym w ramach organizowanego w lipcu 2018 roku Voluntary National Reviews (VNRs) podczas sesji High Level Political Forum (HLPF) ONZ w Nowym Jorku.

Do realizacji prac w ramach Zespołu zaproszeni zostali eksperci będący przedstawicielami resortów, reprezentujący samorządy, środowiska społeczno-gospodarcze i akademickie. Mając na uwadze rangę podejmowanej tematyki jest nam niezwykle miło poinformować że do grona członków Zespołu zaproszony został Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)