Najwyższa Izba Kontroli podejmuje współpracę z Global Compact w Polsce

23 czerwca 2015 | Aktualności

Z dumą informujemy, że Najwyższa Izba Kontroli zaangażowała się w działania Inicjatywy Sekretarza Generalanego ONZ Global Compact na rzecz walki z korupcją i szarą strefą. Ustalenia odnośnie współpracy podjęte zostały już w marcu przez szefów obu instytucji: Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Kamila Wyszkowskiego.

Bardzo cieszy nas fakt, iż Najwyższa Izba Kontroli współpracuje z nami w celu skutecznego wdrażania dziesiątej zasady Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, dotyczącej przeciwdziałania i walki z korupcją.

Informacja na stronie NIK.