Obchody Światowego Dnia ONZ

24 października 2014 | Aktualności

Standardy ONZ to coś więcej niż uzgodnione międzynarodowo kierunki działań. Obecnie, w obliczu dynamicznie zmieniającego się świata i coraz poważniejszych problemów, wdrażanie standardów ONZ-owskich staje się swoistą koniecznością. UN Global Compact w Polsce definiuje swoją rolę nie tylko jako pomost pomiędzy biznesem, rządem, samorządem, nauką i społeczeństwem ale przede wszystkim jako strażnik i propagator najwyższych standardów oraz innowacyjnych rozwiązań, które Polskę mogą zmieniać na lepsze.

Międzynarodowy Dzień ONZ (UN Day), to najważniejsze w roku wydarzenie dla całego Systemu ONZ. Światowy Dzień ONZ obchodzony jest 24 października już od 1948 roku. Data ta jest nieprzypadkowa, gdyż właśnie 24 października 1945 roku w życie weszła Karta Narodów Zjednoczonych, będąca dokumentem założycielskim Systemu ONZ.

Światowy Dzień ONZ jest podwójnie ważny dla UN Global Compact w Polsce, gdyż kulminacją obchodów będzie wieczorna uroczystość, podczas której nastąpi inauguracja pierwszej polskiej edycji Global Compact Yearbook 2014 – najważniejszej publikacji UN Global Compact. Raport jest obszerną, ponad trzystustronicową analizą najważniejszych dla UN Global Compact wyzwań w kontekście rozwoju Polski i w kontekście debaty nad Zrównoważonymi Celami Rozwojowymi. Raport składa się z jedenastu rozdziałów, w których przeanalizowano: zrównoważony biznes, innowacje, włączanie sektora prywatnego we współpracę rozwojową, nowoczesną filantropię, odpowiedzialne inwestycje, jakość życia, ochronę środowiska, prawa człowieka, standardy pracy i etykę firm, przeciwdziałanie korupcji, oraz pomiar jakości CSR w Polsce. W raporcie znalazły się analizy kluczowych problemów dla naszego kraju, takich jak m.in. przeciwdziałanie szarej strefie, która według najnowszych danych Banku Światowego wynosi nawet 24 proc. PKB, czyli aż 400 mld zł rocznie. Wśród autorów tekstów znalazło się dwóch noblistów, tj. prof. Muhammad Yunuslaureat Pokojowej Nagrody Nobla, Doradca Sekretarza Generalnego ONZ oraz prof. Joseph Stiglitz laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, wykładowca Uniwersytetu Columbia, zagraniczni eksperci, w tym m.in: prof. Jeffrey SachsSpecjalny Doradca Sekretarza Generalnego ONZ, Dyrektor Earth Institute, Columbia University, George SorosPrezes Open Society Institute, jeden z największych światowych finansistów i filantropów, Paul PolmanCEO Unilever, Doradca Sekretarza Generalnego ONZ oraz ministrowie polskiego rządu, przedstawiciele instytucji państwowych i liderzy biznesu.

Dnia 19 listopada 2013 r. odbyło się oficjalne spotkanie w Pałacu Prezydenckim pomiędzy Sekretarzem Generalnym ONZ, Ban Ki-moonem, a Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Panem Bronisławem Komorowskim, w którym brał udział również Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact, Pan Kamil Wyszkowski. Podczas spotkania Sekretarz Generalny ONZ złożył na ręce Pana Prezydenta zobowiązanie do przygotowywania corocznie raportu UN Global Compact Yearbook dla Polski. Przed UN Global Compact, począwszy od roku 2015, zostało postawione zadanie zainicjowania dialogu międzysektorowego na temat wyzwań związanych z wdrożeniem w Polsce Zrównoważonych Celów Rozwojowych (Sustainable Development Goals), które zastąpią Cele Milenijne (MDG). Realizując ONZ-owski mandat do prowadzenia dialogu z sektorem prywatnym na styku biznes-nauka-administracja publiczna, UN Global Compact stoi na straży w zapewnieniu przestrzeni wypowiedzi dla każdej strony wielowymiarowego dialogu. Global Compact Yearbook 2014 jest publikacją, która otwiera tę polską dyskusję w obszarze kluczowych dla naszego kraju tematów.

Kulminacja tegorocznych uroczystych obchodów Światowego Dnia ONZ odbędzie się dnia 24 października 2014 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10, o godzinie 18:00.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonają znamienici przedstawiciele wysokiego szczebla administracji publicznej oraz liderzy biznesu. Wśród głosów otwierających Wydarzenie znaleźli się: Pani Hanna Gronkiewicz-WaltzPrezydent Miasta Stołecznego Warszawa, Pani Henryka BochniarzPrezydent Konfederacji Lewiatan i członek Rady Programowej UN Global Compact w Polsce, Pan Maciej GrabowskiMinister Środowiska (tbc), Pani Grażyna HenclewskaPodsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Pan Krzysztof KurzydłowskiDyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Pan Marek GoliszewskiPrezes BCC jako gospodarz miejsca, oraz członek Rady Programowej UN Global Compact w Polsce oraz Pan Kamil WyszkowskiKrajowy Przedstawiciel UN Global Compact w Polsce. Dodatkowo, w formie materiału wideo, słowo powitalne skieruje Pan Jerzy BuzekPoseł Parlamentu Europejskiego, członek Rady Programowej UN Global Compact w Polsce oraz Pan Michał BoniPoseł Parlamentu Europejskiego, członek Rady Programowej UN Global Compact w Polsce.

Po uroczystym otwarciu Wydarzenia nastąpi oficjalna inauguracja publikacji Global Compact Yearbook 2014. Ogłoszenia Raportu dokona Prof. Bolesław RokRedaktor Naukowy Raportu, koordynator merytoryczny Rady Programowej UN Global Compact w Polsce.

Kontynuacją inauguracji Raportu będzie merytoryczny panel dyskusyjny, w którym zaproszeni do udziału Goście będą prezentować wybrane tezy zaczerpnięte z Global Compact Yearbook 2014.

W roli moderatorów panelu wystąpi Pan Jerzy Kwiecińskibyły wiceminister rozwoju regionalnego, członek Rady Programowej UN Global Compact w Polsce oraz Pan Filip Kaczmarekbyły poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Rady Programowej UN Global Compact w Polsce.
Wśród Gości, podejmujących dyskusję panelową znaleźli się prezesi najważniejszych firm, tj.: Pan Sebastian AranaPrezes 3M, Pan Roland BinkofskiDyrektor Generalny Microsoft w Polsce, Pan Dirk ElvermannPrezes BASF Polska, Pan Janusz GórskiPrezes Schenker, Pani Sabina KrzystolikWiceprezes ds. łańcucha dostaw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Unilever, Pan Rafał DziedzicDyrektor Strategii Funkcji Operacje, Orange Polska oraz przedstawiciele administracji publicznej, tj. Pan Marek PluraPoseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisja Transportu i Turystyki, członek Rady Programowej UN Global Compact w Polsce, Pan Maciej GrabowskiMinister Środowiska (tbc), Pan Michał OlszewskiZastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Adam OrzechowskiZastępca Dyrektora Departamentu Polityki Handlowej, Ministerstwo Gospodarki, Pan Tomasz ChruszczowGłówny negocjator ds. zmian klimatu, Koordynator Prezydencji COP 19, Ministerstwo Środowiska, Pani Teresa HernikPrezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pan Lech PilawskiDyrektor Generalny, Konfederacja Lewiatan.

 

Patronat Honorowy:

patronat honorowy

 

Partnerzy Główni:

3M Logo - RGB Pro Size

 

Partnerzy Działu:

partnerzy działu

 

Partnerzy:

partnerzy

 

Patroni Medialni:

patroni medialni