Odbyło się Business for Peace 2018!

15 listopada 2018 | AktualnościTagged ,

7-8 listopada 2018 roku w Kairze UN Global Compact Network Egypt było organizatorem corocznego wydarzenia Business for Peace.

Około 300 liderów z sektora prywatnego, publicznego, rządów i Organizacji Narodów Zjednoczonych zebrało się, by przedyskutować innowacyjne podejścia i możliwości współpracy przy podtrzymywaniu pokoju na świecie. Główne cele tegorocznego zgromadzenia to:

  • Zwiększanie skali wkładu sektora prywatnego i partnerstwa na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDG) i utrzymania pokoju
  • Poruszenie tematu sektora prywatnego w kryzysach humanitarnych i złożonych sytuacjach kryzysowych, a także ludzie dotknięci konfliktem
  • Motywacja i rozwój społeczności Business for Peace, dzielenie się doświadczeniami, nowymi praktykami, z naciskiem na wyjście poza standardowe ramy systemowych rozwiązań

Galeria wydarzenia