ONZ zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody Służby Publicznej 2015

25 sierpnia 2014 | Aktualności

Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa do zgłaszania nominacji do Nagrody Służby Publicznej 2015 (United Nations Public Service Awards – UNPSA), międzynarodowego konkursu promującego i wspierającego innowację w świadczeniu usług publicznych na całym świecie. O nagrody ubiegać się mogą organizacje publiczne, w tym samorządy i partnerstwa publiczno-prywatne zaangażowane w świadczenie usług dla obywateli.

Laureaci otrzymają nagrody 23 czerwca 2015 roku w Dniu Służby Publicznej ONZ, który został ustanowiony przez Radę Gospodarczą i Społeczną, by zachęcić do doskonalenia usług publicznych i promować lepsze dostarczanie usług przez rządy.

Zachęcając do zgłaszania tegorocznych kandydatów, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon powiedział: „W czasie złożonych, wzajemnie powiązanych wyzwań globalnych skuteczne zarządzanie i skuteczna administracja publiczna są kluczowe dla realizacji naszych celów rozwojowych. Są one również niezbędne do realizacji Agendy Rozwoju Po Roku 2015.” W poprzednich latach „zwycięzcy i finaliści przezwyciężyli złożone problemy poprzez dostarczanie innowacyjnych usług publicznych. Wprowadzili edukację dla zmarginalizowanych grup społecznych, zwiększyli przejrzystość i odpowiedzialność, wspierali ochronę środowiska i  zastosowali nowe technologie, by zwiększyć efektywność usług zdrowotnych i wodnych. Te pionierskie wysiłki zwiększyły dostęp do usług publicznych w ich społecznościach, który objął także osoby dotychczas wykluczone.”

Nagrody Służby Publicznej 2015 zostaną przyznane tym instytucjom publicznym, które wyróżniają się w jednej z następujących kategorii:

1) polepszenie dostarczania usług publicznych;

2) wspieranie udziału w podejmowaniu decyzji politycznych poprzez mechanizmy innowacyjne;

3) promowanie kompleksowego podejścia, jakim kieruje się państwo w wieku informacji;

4) promowanie świadczenia usług publicznych uwzględniających płeć.

Przy przyznawaniu nagród, ONZ oceni nowatorskie innowacje, opierając się na założeniu, że kompetentna służba cywilna stanowi podstawę demokracji i skutecznego sprawowania rządów.

Jak podkreślił Wu Hongbo,  Zastępca Sekretarza Generalnego ds. Gospodarczych i Społecznych,  podczas ceremonii wręczenia Nagród Służby Publicznej 2014 w Goyang, Republice Korei: „Przyznane nagrody pomagają nam odkryć i podzielić się wieloma innowacjami, które zachodzą w instytucjach sektora publicznego na całym świecie – innowacjami, które polepszają życie wielu ludzi.”

Organizatorem konkursu jest Dział Administracji Publicznej i Zarządzania Rozwojem w Departamencie ONZ do Spraw Ekonomicznych i Społecznych w partnerstwie z Jednostką Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia (UN Women).

Nominacje należy składać pod adresem strony internetowej od 1 sierpnia do 31 października 2014 roku.

Zgłoszenia nie mogą być składane przez instytucje nominowane do nagrody i powinny być przedstawione przez inny podmiot.  Zainteresowane instytucje, które uznają, że opracowały i wdrożyły innowacje w jednej z nagradzanych kategorii mogą zostać zgłoszone przed rządy lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

**********

Więcej informacji o Nagrodach Służby Publicznej wyróżnionych instytucjach można znaleźć na stronie internetowej, w aplikacji na iPada i iPhone’a dostępnej w Apple App Store, jak również pobrać jako dokument w formacie PDF.

źródło: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie