“Szara strefa – czemu warto z niej wyjść?” na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

24 października 2016 | Aktualności

11 października na VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach odbył się panel Szara strefa – czemu warto z niej wyjść? poświęcony tematyce szarej strefy, a w szczególności :

  • Obraz szarej strefy w Polsce – kto i dlaczego znajduje się w szare j strefie?
  • Między czernią szarością gdzie przebiega granica w polskiej gospodarce?
  • Warunki sprzyjające wyjściu przedsiębiorcy z szarej strefy.
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych poborca składek czy partner przedsiębiorców?

Udział w nim wzięli przedstawicieli administracji rządowej, administracji publicznej, biznesu oraz instytucji pozarządowych, m.in Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Michał Wójcik.

Wśród panelistów nie zabrakło także Dyrektora Generalnego Global Compact Poland, Kamila Wyszkowskiego, który w swoich wypowiedziach odnosił się do Programu Przeciwdziałanie Szarej strefie 2014-2020 realizowanego przez Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Poland.