Panel współorganizowany przez GCNP już dziś! UN Forum on Business and Human Rights 2019

26 listopada 2019 | Aktualności

Dzisiaj rozpoczął się drugi dzień UN Forum on Business and Human Rights 2019, podczas którego odbędzie się sesja współorganizowana przez Global Compact Network Poland:

Corrupting the Human Rights: how business can leverage anti-corruption practices to advance respect for human right.

Podczas sesji słowo wstępu wygłosi Zastępczyni Rzecznika Praw Człowieka – Hanna Machińska, która jako reprezentantka Global Compact Network Poland mówić będzie m.in. o współpracy Biura RPO z GCNP przy realizacji programu Standard Etyki w Polsce.

 

Jak powiązany jest temat Biznesu i Praw Człowieka z korupcją?

Corruption Perceptions Index (CPI) to coroczna publikacja, obejmująca 180 krajów i terytoriów według poziomu korupcji w sektorze publicznym. CPI 2018 odzwierciedla utrzymującą się niezdolność większości krajów do ograniczenia wszelkich form przekupstwa i korupcji, co wpływa na ich zdolność do promowania pokojowych i inkluzywnych społeczeństw (Cel 16).

Korupcja może bezpośrednio i / lub pośrednio przyczyniać się do pogwałcenia praw człowieka, zwłaszcza grup szczególnie wrażliwych (np. kobiety i dzieci). Plaga korupcji doprowadziła do spadku zaufania do instytucji publicznych i prywatnych.

Co te powiązania oznaczają dla działań biznesowych? Podejście oparte na prawach człowieka może być cennym narzędziem w walce z korupcją. Standardy i zasady dotyczące praw człowieka muszą znaleźć odzwierciedlenie w strategiach i interwencjach antykorupcyjnych zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego. Podejście wielu interesariuszy i silne partnerstwa są kluczem do sukcesu w tej przestrzeni.

Cele sesji:

Omówione zostaną zagadnienia odpowiadające na pytania:

  • w jaki sposób kodeksy postępowania mogą spojrzeć na problem całościowo,
  • w jaki sposób systemy i łańcuchy dostaw mogą być mapowane w systematyczny i uporządkowany sposób,
  • w jaki sposób wnioski z przestrzegania przepisów antykorupcyjnych można zastosować w zakresie praw człowieka,
  • w jaki sposób te wnioski można zastosować w sektorze małych i średnich firm.

Poza tym UN Global Compact i Alliance for Integrity postarają się wykazać:

  • bezpośredni związek między korupcją a łamaniem praw człowieka w sektorze prywatnym i publicznym,
  • dobre praktyki firm w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z prawami człowieka i korupcją, poprzez wdrożenie działań oraz programów,
  • znaczenie wspólnej pracy powyższych inicjatyw w celu szkolenia, informowania i podkreślania dobrych praktyk sektora prywatnego w tym obszarze.